För att aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal måste hybridkalendern vara på. Se till att även webbmotorn är på– om inte, följ stegen som beskrivs här för att aktivera den.

Den anonyma delta-inställningen är som standard inslagen i Microsoft Teams. Om den är avstängd kan du aktivera den i Microsoft Teams så att Webex-enheter kan delta via WebRTC. Mer information om hur du aktiverar den här inställningen hittar du här.


Om din enhet är kopplad till Webex Edge för enheter behöver du programvaruversionen CE9.14.3.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till WebRTC Support. Växla mellan aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal .