Da biste omogućili Microsoft Teams WebRTC pozivanje, potrebno je da bude uključen hibridni kalendar. Uverite se i da je web mašina upaljena – Ako nije, sledite ovde opisane korake da biste ga uključili.

Postavka anonimnog pridruživanja je podrazumevano uključena u programu Microsoft Teams. Ako je isključen, možete da ga uključite u programu Microsoft Teams tako da Webex uređaji mogu da se pridruže preko WebRTC-a. Za više informacija o tome kako da omogućite ovu postavku posetite lokaciju.


Ako je uređaj povezan sa Webex ivicom za uređaje, potrebna vam je verzija softvera CE9.14.3.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com programu pogledajte stranicu "Uređaji".

2

Izaberite postavke u gornjem desnom uglu i dođite do WebRTC podrške. Prebacite se na opciju "Omogući WebRTC pozivanje Microsoft Teams".