Pro soukromé schůzky Webex jsou vyžadoványnásledující informace:

  • Všichni účastníci soukromé schůzky Webex musí patřit do organizace, která soukromou schůzku pořádá (hostitelská organizace).

  • Musíte být připojeni k podnikové síti hostitelské organizace, a to buď přímo, nebo prostřednictvím sítě VPN.

  • K soukromé schůzce Webex se můžete připojit pouze z aplikace Webex nebo z ověřeného video systému v hostitelské organizaci.

  • Pokud je vaše aplikace Webex připojená k video systému, musí se jednat o ověřený video systém v hostitelské organizaci.

  • Další informace naleznete v tématu Cisco Webex Video Mesh Release Notes.

Známá omezení

  • Webex Private Meetings podporuje pouze VoIP pro zvuk. Webex Edge Audio a PSTN nejsou podporovány.

  • Osobní místnosti nelze použít pro soukromé schůzkyWebex.

  • Soukromé schůzky Webexjsou podporovány pouze pro naplánované schůzky.

  • Webex Private Meetings nepodporuje funkce Webex, které vyžadují připojení ke cloudu, jako je nahrávání do cloudu, přepis a Asistent Webex.

  • K soukromé schůzce Webex se nemůžete připojit z neověřeného video systému, a to ani z toho, na které je aplikace Webex.

1

Přihlaste se k webu Webex a vyberte možnosti schůzky > naplánování schůzky.

2

V části Typ schůzky vyberteWebex Meetings Private Meeting (Pouze Video Mesh).

3

Vyberte Zobrazit upřesňující > možností připojení zvuku .

4

V rozevíracím seznamu Typ zvukového připojení vyberte Žádný.

5

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

K vytvoření soukromé schůzky můžete také použít šablonu schůzky. Další informace naleznete v tématu Make, Save a Update a Meeting Template in Webex Meetings.

Než začnete

Chcete-li naplánovat soukromou schůzku Webex v aplikaci Microsoft Outlook, potřebujete v doplňku Webex šablonu soukromé schůzky. Můžete vytvořit vlastní nebo správce může vytvořit vlastní pro vaši organizaci. Další informace naleznete v tématu Make, Save a Update a Meeting Template in Webex Meetings.

Správce může nastavit výchozí doplněk Webex na typ soukromé schůzky schůzek Webex pro všechny naplánované schůzky. Další informace vám poskytne správce webu.

1

Jakmile máte šablonu soukromé schůzky, otevřete aplikaci Microsoft Outlook a klepněte na tlačítko Schůzka.

Pokud správce webu nastavil doplněk Webex na výchozí typ soukromé schůzky schůzek Webex (pouze síť videa) pro všechny naplánované schůzky, přejděte ke kroku 5.

2

Klepněte na položku Předvolbywebexu .

3

V části Výchozí typ schůzky vyberte v rozevíracím seznamu schůzku Webex.

4

Ve výchozí šabloně schůzky Webexvyberte šablonu soukromé schůzky, kterou jste vy nebo správce vytvořili.

5

Klepněte na tlačítko Přidat schůzku Webex.

6

V podokně Plánovač Webex vyberte v části Typ zvukovéhopřipojení v rozevíracím seznamu možnost Žádné.

7

Zadejte další podrobnosti o schůzce a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

8

Klepněte na tlačítko Odeslat.

1

Nainstalujte plánovač Webex pro účet Microsoft 365. Další informace naleznete v tématu Nasazení a konfigurace plánovače Cisco Webex pro Microsoft 365.

2

V aplikaci Microsoft Outlook vytvořte novou schůzku a klepněte na tlačítko Přidat schůzku Webex.

3

Klepněte na položku Předvolbywebexu .

4

V části Výchozí šablona schůzky Webexvyberte Šablona soukromé schůzky.

5

V části Typ schůzky vyberte vrozevíracím seznamu možnost Soukromá schůzka schůzek Webex (pouze síť videa).

6

V části Audio connection vyberte None.

7

Zadejte další podrobnosti o schůzce a klepněte na tlačítko Aktualizovat.

8

Klepněte na tlačítko Odeslat.