Úvod

Jako partner poskytovatele služeb Webex Cloud Connected Audio (Webex cca) můžete používat portál Webex cca ke správě, úpravám a vyžádání dalších telefonních domén.

Následuje popis příslušných pojmů:

 • Telefonní doména (TD) – Telefonní domény definují konkrétní detaily pro jedinečnou konfiguraci partnera nebo zákazníka a mohou být sdíleny mezi stránkami na stejném klastru Webex. V rámci telefonní domény je přiřazena skupina telefonních čísel, klastr Webex a zvukový most. Partner nebo zákazník může mít více telefonních domén, pokud mají jedinečné webex stránky na různých mostech.

 • Webex site – Webex site má unikátní název a URL adresu a vlastní databázový index. Webex stránky je obvykle pojmenován po společnosti, a je web, který hostí firemní Webex setkání. Každý web může mít jedinečné konfigurace, které určují konkrétní oprávnění, seznam hostitelů, branding stránek a konfiguraci telefonie.

 • Klastr Webex – Každá adresa URL webu Webex je propojena s konkrétním klastrem. Klastr je skupina serverů v souboru, které sdílejí primární a sekundární umístění služby napříč různými datovými centry.

 • Zvukový most Webex – V portálu Webex cca jsou primární most a záložní most spojeny dohromady jako sestava. Zvukový most Webex může hostit určitý počet hovorů najednou a je přiřazen k určité telefonní doméně. Tato specifická telefonní doména je přiřazena k webu Webex. Mosty mohou mít jedinečné konfigurace včetně více nájemců a parametrů volání a zpětného volání.

 • Skupina zpětného volání – Skupina zpětného volání definuje, které země nebo regiony mohou obdržet zpětné volání ze systému během schůzky.

Zobrazit podrobnosti o telefonní doméně

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte svou organizaci a vyberte Telefonní doménu.

3

Na stránce Telefonní domény vyberte doménu pro zobrazení seznamu přidružených webů.

Vyžádat doménu telefonních služeb

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte svou organizaci a vyberte Telefonní doménu.

3

Vyberte stávající doménu telefonních služeb


 

Pokud nemáte certifikaci CME pro vybranou oblast, musíte zadat název mostu. Pokud máte certifikaci CME v oblasti, kterou jste vybrali, nemusíte zadávat název mostu.

4

Poté zvolte jeden z následujících způsobů přidávání telefonních čísel:

 • Chcete-li ručně zadat každé číslo, vyberte Přidat telefon a zadejte všechny požadované údaje.


   

  • Telefonní štítek je popis tohoto telefonního čísla, který všichni uživatelé vidí v Cisco Webex.

  • Telefonní doména musí mít pouze jedno výchozí číslo mýtného. Volitelně může mít jedno výchozí bezplatné číslo. Tato dvě čísla jsou zobrazena v panelu volání klienta meetingu jako výchozí čísla.

  • Pro globální zobrazení vyberte možnost Zobrazit, aby uživatelé volající na schůzky Webex z jiné země věděli, jaké číslo vytočit. Tato možnost je k dispozici pouze pro výchozí čísla mýtného a výchozí čísla bez mýtného. Pokud vyberete NO, tato dvě čísla nejsou k dispozici pro výběr ze seznamu All Global Call-in Numbers při připojení ke zvuku na schůzce. Pro tuto možnost doporučujeme zvolit možnost Zobrazit.

  • Pokud vyberete Hidden z rozbalovací nabídky Skryté na klientovi je toto telefonní číslo neviditelné pro všechny uživatele v Cisco Webex.

   Tato možnost by měla být vybrána pouze v případě, že je telefonní číslo mapováno na více než jednu DNIS, takže číslo se v seznamu All Global Call-in Numbers objeví pouze jednou. Pokud je telefonní číslo mapováno pouze na jednu DNIS a je nastaveno jako Skryté, pak toto telefonní číslo nebude moci přijímat hovory.

 • Chcete-li importovat volací čísla z jiné telefonní domény, vyberte možnost Importovat z jiné TD. Vyberte ze seznamu existujících telefonních domén a zkopírujte některá nebo všechna volací čísla.

   

  Můžete importovat pouze čísla z jiné telefonní domény stejné oblasti.

 • Chcete-li importovat nová čísla volání, vyberte možnost Importovat z CSV.

   

  Chcete-li vytvořit soubor CSV, můžete si šablonu stáhnout výběrem možnosti Stáhnout šablonu telefonních čísel. Musíte jej uložit jako soubor .CSV pro import do Webex cca Portal.


 

Požadavky na novou telefonní doménu jsou zamítnuty, pokud:

 • Stejná DNIS je přiřazena ke dvěma různým číslům displeje.

 • Stejné zobrazovací číslo je vytvořeno ve dvou různých zemích.

 • Telefonní doména obsahuje číslo, které se již používá na jiném mostě.

 • Telefonní doména obsahuje více než 300 čísel displeje.

 • Telefonní doména obsahuje DNIS s méně než 7 nebo více než 15 znaky.

 • Obsahuje alespoň jeden z těchto nepodporovaných znaků: !, @, #, $, %, ^, &, * nebo ~

5

Vyberte Odeslat požadavek pro odeslání nového požadavku na telefonní doménu. Schválení a zobrazení nových telefonních domén na Webex cca Portal trvá pět pracovních dnů.

Zrušit nebo upravit odeslaný požadavek na telefonní doménu

Po odeslání žádosti týmu Cisco AVOPS můžete odeslanou žádost zrušit nebo upravit. Při opětovném předložení začíná pětidenní schvalovací proces znovu.


 

Zrušení odeslaného telefonického požadavku pouze zruší odeslání do společnosti Cisco. Neodstraňuje telefonickou žádost z portálu Webex cca.

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte svou organizaci a vyberte Telefonní doménu.

3

Vyberte možnost Upravit vedle odeslané zprávy o telefonní doméně, kterou chcete upravit.

4

Vedle odeslání telefonní domény vyberte možnost Zrušit odeslání.

Po jejich zrušení můžete žádosti o telefonní doménu upravovat a znovu odesílat. Nelze zrušit příspěvky, které již byly schváleny.

Vyberte stávající doménu telefonních služeb

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte organizaci a vyberte Telefonní domény.

3

Vyberte možnost Upravit vedle domény telefonu, kterou chcete upravit.

4

Proveďte potřebné úpravy, vyberte Odeslat požadavek a potom vyberte Odeslat.

5

Vyberte položku Automatická synchronizace a potom vyberte možnost Dokončit.

Přesun webu do jiné telefonní domény

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte svou organizaci a vyberte Telefonní doménu.

3

Vyberte doménu telefonie, která obsahuje web, který chcete přesunout.

4

Klikněte na rozevírací seznam přesunout stránky a vyberte doménu telefonie, do které chcete stránky přesunout. Stránky lze přesouvat pouze do telefonních domén na stejném clusteru. Weby nelze přesunout do různých oblastí.

5

Vyberte možnost Ano. K pohybu dojde okamžitě po potvrzení.


 

Chcete-li přesunout stránky do telefonní domény v rámci jiného telefonního mostu, obraťte se na svého správce úspěšných partnerů.