Zobrazit podrobnosti skupiny zpětného volání

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte název organizace a zvolte Skupiny zpětného volání.

Požádat o novou skupinu zpětného volání

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte název organizace a pak zvolte Skupiny zpětného volání.

3

Vyberte Skupina zpětného volání požadavku.

4

Zadejte následující podrobnosti:

  • Jméno zákazníka: zákazníka, pro který požadujete skupinu zpětného volání. Pokud se nejedná o jednoho konkrétního zákazníka, zadejte více zákazníků.

  • Název skupiny CB partnera: popisek pro skupinu zpětného volání. Tento popisek se zobrazí na stránce seznamu skupin zpětného volání pro vlastní referenci.

  • V seznamu Dostupná země/oblast vyberte všechny země a oblasti, které mohou při použití této skupiny přijmout zpětné volání.

5

Vyberte Odeslat žádost.

Po kliknutí na Odeslat žádostse automaticky vygeneruje a odešle týmu AVOPS (Cisco Audio Video Operations) e-mail a lístek na nápravu. Schválení a zobrazení nové skupiny zpětného volání na portálu WebEx Cloud Connected Audio trvá 3 pracovní dny.

Zrušení nebo úprava odeslané žádosti o skupinu zpětného volání

Žádosti skupiny zpětného volání, které byly odeslány, ale nebyly schváleny, můžete změnit.

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte název organizace a zvolte Skupiny zpětného volání.

3

Vedle odeslané skupiny zpětného volání, kterou chcete upravit, vyberte Upravit.

4

Vedle odeslání telefonní domény, které chcete zrušit, vyberte Zrušit odeslání.

Po zrušení odeslání můžete provést další úpravy a poté jej znovu odeslat výběrem možnosti Odeslat žádost. Příspěvky po jejich schválení nelze zrušit.

Úprava existující skupiny zpětného volání

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte název organizace a zvolte Skupiny zpětného volání.

3

Vedle skupiny zpětného volání, kterou chcete upravit, vyberte Upravit.

4

Upravte podrobnosti podle potřeby a vyberte Odeslat žádost.

Přesunutí webu do jiné skupiny zpětného volání

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Konfigurace.

2

Vyberte název organizace a pak zvolte Skupiny zpětného volání.

3

Vyberte skupinu zpětného volání, kterou chcete přesunout, zvolte přesunout web a pak vyberteskupinu zpětného volání, do které chcete web přesunout.


 

Weby lze přidružovat pouze ke skupinám zpětného volání ve stejném clusteru. Lokality také nelze přesunout z jedné oblasti do jiné oblasti.

4

Chcete-li to potvrdit, vyberte Ano. K přesunu dochází okamžitě.