Zobrazit zvednuté ruce

Účastníci, kteří zvedli ruce, mají Zvednutá ruka vedle svého jména v seznamu účastníků.

Účastníci mohou zvednout ruku pouze v případě, že hostitel nebo spoluhostitel ztlumil všechny účastníky a zrušil zaškrtnutí políčka Povolit účastníkům zrušit ztlumení.

1

Během schůzky přejděte na Účastníci.

2

Klikněte na Seřadit Seřadit > Zvednuté ruce.

Účastníci, kteří zvedli ruku, se přesunou na začátek seznamu účastníků a jsou seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce. Spoluhostitelé, kteří zvedli ruku, jsou uvedeni nad ostatními účastníky, kteří zvedli ruku.

Vy, hostitel, prezentující a spoluhostitel zůstanete na začátku seznamu.

3

Pokud jste hostitelem schůzky, pošlete účastníkovi se zdviženou rukou žádost, aby se ztlumil, aby mohl mluvit.

4

Pokud jste hostitelem schůzky, spusťte ruku účastníka nebo spusťte všechny zvednuté ruce.

  • Chcete-li snížit zvednutou ruku účastníka, najeďte myší Zvednutá ruka v seznamu účastníků a klikněte na Dolní ruka .
  • Chcete-li snížit všechny zvednuté ruce, najeďte myší na jméno kteréhokoli účastníka a vyberte Další možnosti Další možnosti > Snížit všechny ruce.

1

Během schůzky přejděte na Účastníci.

2

Klepněte na Seřadit Seřadit > Zvednuté ruce.

Účastníci, kteří zvedli ruku, se přesunou na začátek seznamu účastníků a jsou seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce. Spoluhostitelé, kteří zvedli ruku, jsou uvedeni nad ostatními účastníky, kteří zvedli ruku.

Vy, hostitel, prezentující a spoluhostitel zůstanete na začátku seznamu.

3

Pokud jste hostitelem schůzky, pošlete účastníkovi se zdviženou rukou žádost, aby se ztlumil, aby mohl mluvit.

4

Pokud jste hostitelem schůzky, spusťte ruku účastníka nebo spusťte všechny zvednuté ruce.

  • Chcete-li snížit zvednutou ruku účastníka, klepněte na jméno osoby a klepněte na Dolní ruka.
  • Chcete-li snížit všechny zvednuté ruce, klepněte na jméno kteréhokoli účastníka a klepněte na Snížit všechny ruce.