Zobrazit zdvižené ruce

Účastníci, kteří zvedli ruce, mají Zvednutá ruka v seznamu účastníků vedle svého jména.

Účastníci mohou zvednout ruce pouze v případě, že hostitel nebo spoluhostitel ztlumil všechny účastníky a nezaškrtli políčko Povolit účastníkům, aby se odvytkli.

1

Během schůzky přejděte na Účastníci.

2

Klikněte na Seřadit Seřadit > Zvednuté ruce.

Účastníci, kteří zvedli ruku, se přesunou na vrchol seznamu účastníků a jsou seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce. Spoluhostitelé, kteří zvedli ruku, jsou uvedeni nad ostatními účastníky, kteří zvedli ruku.

Vy, hostitel, prezentující a spoluhostitel zůstanete v horní části seznamu.

3

Pokud jste hostitelem schůzky, pošlete účastníkovi se zdviženou rukou žádost, aby se ztlumil, aby mohl mluvit.

4

Pokud jste hostitelem schůzky, sklopte ruku účastníka nebo snižte všechny zvednuté ruce.

  • Pokud chcete snížit zdviženou ruku účastníka, najeďte Zvednutá ruka myší na seznam účastníků a klikněte na Dolní ruka .
  • Chcete-li snížit všechny zvednuté ruce, najeďte myší na jméno libovolného účastníka a vyberte Další možnosti Další možnosti > Snižte všechny ruce.

1

Během schůzky přejděte na Účastníci.

2

Klepněte na Seřadit Seřadit > Zvednuté ruce.

Účastníci, kteří zvedli ruku, se přesunou na vrchol seznamu účastníků a jsou seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce. Spoluhostitelé, kteří zvedli ruku, jsou uvedeni nad ostatními účastníky, kteří zvedli ruku.

Vy, hostitel, prezentující a spoluhostitel zůstanete v horní části seznamu.

3

Pokud jste hostitelem schůzky, pošlete účastníkovi se zdviženou rukou žádost, aby se ztlumil, aby mohl mluvit.

4

Pokud jste hostitelem schůzky, sklopte ruku účastníka nebo snižte všechny zvednuté ruce.

  • Pokud chcete snížit zdviženou ruku účastníka, klepněte na jeho jméno a klepněte na Dolní ruka.
  • Chcete-li snížit všechny zvednuté ruce, klepněte na jméno libovolného účastníka a klepněte na Dolní všechny ruce.