Zobacz podniesione ręce

Uczestnicy, którzy podnieśli ręce, mają Podniesiona ręka obok swojego nazwiska na liście uczestników.

Uczestnicy mogą podnosić ręce tylko wtedy, gdy gospodarz lub współgospodarz wyciszył wszystkich uczestników i odznaczył pole wyboru Zezwalaj uczestnikom na wyciszanie się.

1

Podczas spotkania przejdź do Uczestników.

2

Kliknij sortuj Sortuj > podniesione ręce.

Uczestnicy, którzy podnieśli rękę, przesuwają się na górę listy uczestników i są sortowani w kolejności, w jakiej podnieśli ręce. Współgospodarze, którzy podnieśli rękę, są wymienieni nad innymi uczestnikami, którzy podnieśli rękę.

Ty, gospodarz, prezenter i współprowadzący pozostajecie na szczycie listy.

3

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, wyślij prośbę do uczestnika z podniesioną ręką, aby się wyciszył, aby mógł mówić.

4

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, opuść dłoń uczestnika lub opuść wszystkie uniesione ręce.

  • Aby obniżyć podniesioną rękę uczestnika, najedź Podniesiona ręka kursorem na listę uczestników i kliknij Dolna ręka.
  • Aby opuścić wszystkie uniesione ręce, najedź kursorem na imię i nazwisko dowolnego uczestnika i wybierz Więcej opcji > Więcej opcji Obniż wszystkie ręce.

1

Podczas spotkania przejdź do Uczestników.

2

Stuknij opcję Sortuj Sortuj > podniesione ręce.

Uczestnicy, którzy podnieśli rękę, przesuwają się na górę listy uczestników i są sortowani w kolejności, w jakiej podnieśli ręce. Współgospodarze, którzy podnieśli rękę, są wymienieni nad innymi uczestnikami, którzy podnieśli rękę.

Ty, gospodarz, prezenter i współprowadzący pozostajecie na szczycie listy.

3

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, wyślij prośbę do uczestnika z podniesioną ręką, aby się wyciszył, aby mógł mówić.

4

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, opuść dłoń uczestnika lub opuść wszystkie uniesione ręce.

  • Aby opuścić podniesioną dłoń uczestnika, stuknij imię i nazwisko tej osoby, a następnie stuknij opcję Dolna ręka.
  • Aby opuścić wszystkie uniesione ręce, stuknij imię i nazwisko dowolnego uczestnika i stuknij opcję Dołek wszystkie ręce.