Kaldır kaldıran elleri görüntüle

Elini kaldıran katılımcıların katılımcı Kaldırılmış el listesinde, kendi adının yanında bir ad var.

Katılımcılar, yalnızca toplantı sahibi veya toplantı sahibi tüm katılımcıların sesini kaldırmışse ve Katılımcıların kendilerinin sesini açmasına izin ver onay kutusunun işaretini kaldırmış olduğunda, elini kaldırabilirsiniz.

1

Bir toplantı sırasında Katılımcılar ' a gidin.

2

Kaldırlanmış elleri Sırala > öğesinitıklatın.

Elini kaldıran katılımcılar, katılımcı listesinin en üstüne doğru hareket eder ve elini kaldıracakları sırayla sıralanmış olur. Elini kaldıran toplantı sahibi, elini kaldıran diğer katılımcıların üstünde listelenir.

Siz, ev sahibi, sunum kişisi ve iş sahibi listenin en üstünde kalır.

3

Toplantı sahibi siz değilsiniz, katılımcıya kaldırmış elleriyle bir istek gönderarak kendi konuşmalarını geri gönderin.

4

Toplantı sahibi siz değilsanız katılımcının elini düşürin veya kaldıran tüm elleri düşürin.

  • Bir katılımcının elini düşürmek için katılımcı listesinin üzerine Kaldırılmış el gelin ve Elini indir öğesini tıklatın.
  • Kaldır durumdaki tüm elleri düşürmek için herhangi bir katılımcının adının üzerine gelin ve Tüm elleri indir Daha fazla seçenek '> diğer seçenekler öğesiniseçin.

1

Bir toplantı sırasında Katılımcılar ' a gidin.

2

Kaldır kaldırlanmış Sırala > Sırala öğesinedokunun.

Elini kaldıran katılımcılar, katılımcı listesinin en üstüne doğru hareket eder ve elini kaldıracakları sırayla sıralanmış olur. Elini kaldıran toplantı sahibi, elini kaldıran diğer katılımcıların üstünde listelenir.

Siz, ev sahibi, sunum kişisi ve iş sahibi listenin en üstünde kalır.

3

Toplantı sahibi siz değilsiniz, katılımcıya kaldırmış elleriyle bir istek gönderarak kendi konuşmalarını geri gönderin.

4

Toplantı sahibi siz değilsanız katılımcının elini düşürin veya kaldıran tüm elleri düşürin.

  • Katılımcının elini düşürmek için kişinin adına ve Elini Indir'edokunun.
  • Kaldır durumdaki tüm elleri düşürmek için katılımcının adına dokunun ve Tüm Elleri Indir öğesinedokunun.