Přidání účtu

Získejte přístup k systému správy obsahu vaší společnosti, aniž byste museli opustit aplikaci Webex. Sdílejte a upravujte soubory v prostoru s jinou osobou nebo se svým týmem.


  • Podnikové účty – Správce vám udělí oprávnění k přístupu k podnikovému systému pro správu obsahu vaší společnosti.

  • Účty poskytovatelů služeb – Obraťte se na svého poskytovatele a získejte přístup k systému pro správu obsahu vaší společnosti.

Už máte oprávnění? Přidejte svůj účet Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online do desktopové nebo mobilní aplikace.

Nahrání souboru nebo složky

Nahrajte soubory na Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online v desktopové aplikaci, abyste je mohli sdílet v prostoru. Pokud sdílíte informační obsah, omezte přístup pouze k zobrazení, povolte oprávnění k úpravám pro týmovou spolupráci a diskuse.

Sdílet soubor

Sdílejte soubory z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online v desktopové nebo mobilní aplikaci a začněte spolupracovat se svým týmem.

Opětovné sdílení souboru

Sdílení souborů z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online v desktopové nebo mobilní aplikaci, abyste novým uživatelům poskytli přístup k dříve sdíleným souborům.

Zobrazení a úprava souboru

Zobrazujte a upravujte soubory Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online v závislosti na sdílených oprávněních. Soubor se otevře v aplikaci, která je přidružená k typu souboru na počítači nebo mobilním zařízení.

Propojení složky s prostorem

Propojte složku Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online s prostorem, do kterého můžete nahrát víc souborů, uspořádaných a snadno dostupných na kartě Obsah prostoru .

Zobrazení nebo úprava souboru v propojené složce

Zobrazte nebo upravte soubory v propojené složce Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online na kartě Obsah v desktopové nebo mobilní aplikaci.