Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Přidejte svůj účet OneDrive nebo SharePointu online do Webexu a můžete sdílet, zobrazovat náhled, prohlížet a společně upravovat soubory OneDrivu nebo SharePointu Online přímo ve Webexu.

21. říj 2021
Webex | Přidání účtu Microsoft OneDrive nebo SharePointu Online

Když pracujete na projektu a sdílíte nápady ve Webexu, můžete pokračovat v práci na sdílených projektových dokumentech přímo z prostoru. K podnikovému systému správy obsahu vaší společnosti máte přístup z webu Webex. Když přidáte svůj účet, můžete sdílet a upravovat soubory Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online přímo z prostorů Webexu. Správce vám poskytuje oprávnění k přístupu ke správě podnikového obsahu vaší společnosti z webu Webex. Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, obraťte se na svého poskytovatele a získejte přístup k podnikovému systému správy obsahu vaší společnosti.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Integrace a potom klikněte na Přidat účet.

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrivu nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o vašem účtu.


 

Kliknutím na Ano zůstanete přihlášení k účtu OneDrivu nebo SharePointu Online.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Předvolby > Účty a potom klikněte na + .

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu OneDrive nebo SharePointu Online.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrivu nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o vašem účtu.


 

Kliknutím na Ano zůstanete přihlášení k účtu OneDrivu nebo SharePointu Online.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > Účty a vyberte typ účtu.

2

Zadejte informace o svém účtu a připojte se ke svému účtu.

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu OneDrivu nebo SharePointu Online. Pokud se zobrazí chyba přístupu, obraťte se na správce a potvrďte informace o vašem účtu.

1. pro 2021
Webex | Sdílení souborů z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Soubory OneDrivu nebo SharePointu Online můžete sdílet přímo v prostoru Webexu. Každý v prostoru má přístup k nejnovější verzi souborů.

Soubor si můžete vybrat přímo z OneDrivu nebo SharePointu Online. Po sdílení souboru v prostoru Webex mohou uživatelé soubor upravovat přímo z aplikace Webex. Soubor může upravovat více než jedna osoba současně a může zobrazit všechny aktualizace.

1

V oblasti zpráv klikněte na Příloha a potom zvolte Sdílet zOneDrivu nebo SharePointu Online.

Správce může omezit sdílené soubory pouze na soubory z OneDrivu nebo SharePointu Online. Když kliknete na Příloha , nezobrazí se možnost Nahrát z mého počítače avyberete soubor z OneDrivu nebo SharePointu Online.

2

Vyberte soubor z OneDrivu nebo SharePointu Online a klikněte na Otevřít.

3

Pak se rozhodněte, kdo může soubor zobrazit v prostoru:

Správce může změnit, která z těchto možností je dostupná na OneDrivu nebo SharePointu Online.

 • Soubor si může prohlédnout kdokoli – kdokoli, včetně lidí mimo vaši organizaci. Pokud chcete povolit lidem upravovat soubor, klikněte na Povolit úpravy.
 • Uživatelé ve vaší organizaci– Soubor mohou zobrazit jenom lidé ve vaší organizaci. Pokud jim chcete soubory povolit, klikněte na Povolit úpravy.
 • Lidé, kteří jsou v současné době v tomto prostoru– Přístup k souboru je sdílen se všemi v prostoru. Pokud jim chcete soubory povolit, klikněte na Povolit úpravy.

 

Lidé přidaní do prostoru po sdílení souboru nebudou automaticky mít oprávnění. Najeďte myší na soubor v prostoru a klikněte na Aktualizovatsdílenou složku a znovu ho sdílejte. Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

 • Uživatelé s existujícím přístupemWebex používá oprávnění, která jsou již nastavená pro prohlížení a úpravy tohoto souboru na OneDrivu nebo SharePointu Online.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravit, zobrazit ani zobrazit náhled miniatury.

4

Klikněte na Použít a potom soubor sdílejte stisknutím klávesy Enter.

Soubor si můžete vybrat přímo z OneDrivu nebo SharePointu Online. Po sdílení souboru v prostoru Webex mohou uživatelé soubor upravovat přímo z aplikace Webex. Soubor může upravovat více než jedna osoba současně a může zobrazit všechny aktualizace.

1

V oblasti zpráv klepněte na Přílohaa potom klepněte na Sdílet z OneDrivu nebo SharePointu Online.

Pokud jste svůj účet ještě nepřidali, přidejte svůj účet kliknutím na Připojit k účtu.

2

Vyberte soubor z OneDrivu nebo SharePointu Online a potom klepněte na Otevřít.

3

Pak se rozhodněte, kdo může soubor zobrazit v prostoru:

Správce může změnit, která z těchto možností je dostupná na OneDrivu nebo SharePointu Online.

 • Soubor si může prohlédnout kdokoli – kdokoli, včetně lidí mimo vaši organizaci. Pokud chcete povolit lidem úpravy souboru, klepněte na Povolit úpravy.
 • Uživatelé ve vaší organizaci– Soubor mohou zobrazit jenom lidé ve vaší organizaci. Pokud chcete lidem ve vaší organizaci povolit úpravy souborů, klepněte na Povolit úpravy.
 • Uživatelé s existujícím přístupemWebex používá oprávnění, která jsou již nastavená pro prohlížení a úpravy tohoto souboru na OneDrivu nebo SharePointu Online.
 • Lidé, kteří jsou v současné době v tomto prostoru– Přístup k souboru je sdílen se všemi v prostoru. Pokud chcete členům prostoru povolit úpravy souborů, klepněte na Povolit úpravy.

   
  Lidé přidaní do prostoru po sdílení souboru nebudou automaticky mít oprávnění. Pouze vlastník souboru v prostoru může soubor znovu sdílet pro nově přidané členy prostoru. Informace o opětovném sdílení souborů nově přidaným členům prostoru najdete v tématu Webex | Reshare Files from Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravit, zobrazit ani zobrazit náhled miniatury.

4

Vyberte Použít a potom klepnutím na Odeslat soubor sdílejte.

23. pro 2021
Webex | Znovu sdílet soubory z Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Když sdílíte soubor OneDrivu nebo SharePointu Online v prostoru aplikace Webex, musíte znovu sdílet přístup s kýmkoli, kdo byl přidán do prostoru po počátečním sdílení. Noví lidé přidaní do prostoru nebudou mít přístup, dokud soubor znovu nesdílíte.

1

Přejděte na soubor v prostoru, najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat sdílenou složku.


 

Můžete také kliknout na Obsah a pak vybratSoubory. Soubory můžete zobrazit v zobrazení seznamu nebo v zobrazenímřížky. Najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat sdílenou složku.

2

V automaticky otevíraném okně klikněte na Povolit úpravy, pokud chcete uživatelům udělit oprávnění k úpravám souboru, a potom klikněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

Můžete znovu sdílet soubor OneDrivu nebo SharePointu Online, který byl dřív sdílen v prostoru. Když uživatelé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravit, zobrazit ani zobrazit jeho náhled.

1

V prostoru klepněte na , vyberte Obsah apotom klepněte na Soubory.

2

Proveďte následující kroky:

 • V systému Android dlouze stiskněte soubor a potom klepněte na znovu synchronizovat soubor.

 • V systému iOS potáhněte prstem po souboru a potom klepněte na Znovu synchronizovat soubor.

3

Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Povolit úpravy, pokud chcete uživatelům udělit oprávnění k úpravám souboru, a potom klepněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

Můžete znovu sdílet soubor OneDrivu nebo SharePointu Online, který byl dřív sdílen v prostoru. Když uživatelé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravit, zobrazit ani zobrazit jeho náhled.

1

V prostoru klepněte na , vyberte Obsah apotom klepněte na Soubory.

2

Proveďte následující kroky:

 • V systému Android dlouze stiskněte soubor a potom klepněte na znovu synchronizovat soubor.

 • V systému iOS potáhněte prstem po souboru a potom klepněte na Znovu synchronizovat soubor.

3

Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Povolit úpravy, pokud chcete uživatelům udělit oprávnění k úpravám souboru, a potom klepněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

28. říj 2021
Webex | Upload Files na Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online

Soubory nebo složku souborů z počítače můžete nahrát do účtu OneDrivu nebo SharePointu Online ve Webexu. Poté se můžete rozhodnout sdílet tyto soubory v prostoru Webex.

1

V oblasti zpráv klikněte na Příloha a potom zvolte Sdílet zOneDrivu nebo SharePointu.

2

Kliknutím na Nahrát a zvolte Soubory nebo Složka a nahrajte soubory na svůj účet OneDrive nebo SharePoint Online.

21. říj 2021
Webex | View a Editace souborů Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online

Když lidé sdílejí soubory z OneDrivu nebo SharePointu Online v prostorech Webexu, můžete je zobrazit kliknutím na soubory. Pokud máte oprávnění k úpravám, můžete sdílený soubor upravovat přímo z webu Webex. Soubor se otevře v aplikaci, která je přidružena k typu souboru. V Aplikaci Microsoft Word Online se otevře soubor aplikace Microsoft Word.

Než začnete

Správce společnosti Microsoft musí tuto možnost nakonfigurovat, abyste mohli zobrazit sdílené soubory.

Kliknutím na soubor v prostoru jej otevřete.

Když máte oprávnění k úpravám, můžete soubor upravovat přímo z OneDrivu nebo SharePointu Online. Ostatní uživatelé mohou soubor společně upravovat a vy uvidíte jejich aktualizace. Pokud máte přístup jen pro čtení, můžete sdílený soubor zobrazit.

Než začnete

Správce společnosti Microsoft musí tuto možnost nakonfigurovat, abyste mohli zobrazit sdílené soubory.

Chcete-li soubor zobrazit, klepněte na náhled souboru v prostoru.

Než začnete

Správce společnosti Microsoft musí tuto možnost nakonfigurovat, abyste mohli zobrazit sdílené soubory.

Klikněte na soubor v prostoru.

Když máte oprávnění k úpravám, soubor se otevře pro úpravy na OneDrivu nebo SharePointu Online v novém okně prohlížeče a když máte oprávnění jen pro čtení, můžete soubor zobrazit na OneDrivu nebo SharePointu Online v novém okně prohlížeče.

23. pro 2021
Webex | Propojte složku Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online s mezerou

Pokud všichni v prostoru spolupracují na souborech ve složce Microsoft OneDrive nebo SharePointu Online, můžete prostor propojit s touto složkou. Každý pak může přistupovat k souborům v propojené složce přímo z prostoru aplikace Webex.


Správce musí tuto možnost nakonfigurovat před použitím propojených složek. Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od svého poskytovatele služeb, obraťte se na tým zákaznické podpory vašeho poskytovatele služeb a povolte konfiguraci.

1

V prostoru klikněte na Obsaha pak vyberte .

Pokud jste svůj účet ještě nepřidali, klikněte na Připojit k účtu apřidejte svůj účet.
2

Klepněte na odkaz na složku online ,vyberte složku ze svého účtu a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

Když mají lidé přístup k této složce v SharePointu nebo OneDrivu Online, mají přístup k souborům ve složce v aplikaciWebex.

3

Zvolte Nastavit jako výchozí propojenou složku pro tento prostor a všechny soubory sdílené v prostoru aplikace Webex se automaticky nahrají do propojené složky.


 

Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že jej správce nastavil. Pokud tuto možnost nevidíte, všechny soubory sdílené do prostoru se automaticky nahrají do propojené složky.

Můžete vidět soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Chcete-li odstranit propojenou složku z prostoru, klikněte na Obsah a zvolte . Pak vyberte Soubory propojených složek, klikněte a pak vyberte Odpojit složku od mezerníku.

1

V prostoru klepněte na a pak vyberte Soubory.

Pokud jste svůj účet ještě nepřidali, přidejte svůj účet kliknutím na Připojit k SharePointu nebo OneDrivu.
2

Klepněte na Propojit s onlinesložkou , vyberte složku ze svého účtu, klepněte na Propojit a potomklepněte na Hotovo .

Můžete vidět soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Chcete-li odstranit propojenou složku z prostoru, klepněte na , vyberte Soubory. Poté vyberte složku a klepněte na Odpojit složku od místa.

1

V prostoru klepněte na a pak vyberte Soubory.

Pokud jste svůj účet ještě nepřidali, přidejte svůj účet kliknutím na Připojit k SharePointu nebo OneDrivu.
2

Klepněte na Propojit s onlinesložkou , vyberte složku ze svého účtu, klepněte na Propojit a potomklepněte na Hotovo .

Můžete vidět soubory, které jsou v propojené složce, a všechny soubory sdílené v prostoru.


Pokud chcete z prostoru odebrat propojenou složku, klepněte na a pak vyberte Soubory. Poté vyberte složku a klepněte na Odpojit složku z prostoru.

23. pro 2021
| Webex Zobrazení nebo úprava souborů v propojené složce

Když je složka na Microsoft OneDrivu nebo SharePointu Online propojená s prostorem v aplikaci Webex, můžete zobrazit nebo upravit soubory v propojené složce přímo v aplikaci Webex. Správce musí tuto možnost nakonfigurovat před použitím propojených složek.

1

V prostoru klikněte na Obsaha pak vyberte .

2

Klikněte na Sdíleno v prostoru, vyberte Soubory propojených složek a pak klikněte na soubor.


 

Pokud máte oprávnění k úpravám souborů ve složce OneDrive nebo SharePoint Online, můžete soubory upravit přímo z aplikaceWebex.

Chcete-li odstranit propojenou složku z prostoru, klikněte na Obsah a zvolte . Pak vyberte Soubory propojených složek, klikněte a pak vyberte Odpojit složku od mezerníku.

1

V prostoru klepněte na a pak vyberte Soubory.

2

Klepněte na Propojená složka, vyberte složku ze svého účtu a klepněte na soubor.


 

Pokud máte oprávnění k úpravám souborů ve složce OneDrive nebo SharePoint Online, můžete soubory upravit přímo z aplikaceWebex.

1

V prostoru klepněte na a pak vyberte Soubory.

2

Klepněte na Propojená složka, vyberte složku ze svého účtu a klepněte na soubor.


 

Pokud máte oprávnění k úpravám souborů ve složce OneDrive nebo SharePoint Online, můžete soubory upravit přímo z aplikaceWebex.

Byl tento článek užitečný?

Webex | Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online