Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Lägg till ditt OneDrive- eller SharePoint-onlinekonto i Webex så kan du dela, förhandsgranska, visa och samredigera dina OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt i Webex.

21 okt 2021
Webex | Lägg till ditt Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-konto

När du arbetar med ett projekt och delar idéer i Webex kan du fortsätta att arbeta med dina delade projektdokument direkt från utrymmet. Du har åtkomst till ditt företags content management-system inifrån Webex. När du lägger till ditt konto kan du dela och redigera Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt från Webex-utrymmen. Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshantering inifrån Webex. Om du prenumererar på Webex från tjänsteleverantör du kontakta din leverantör för att få åtkomst till ditt företags system för innehållshantering.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Konton och klickasedan på +.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Tryck på profilbild, välj Inställningar > Konton och välj sedan din kontotyp.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut sedan till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

1 dec 2021
Webex | Share-filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan dela dina OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt i ett Webex-utrymme. Alla i utrymmet kan få tillgång till den senaste versionen av filerna.

23 dec 2021
Webex | omdela filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

När du delar din OneDrive- eller SharePoint Online-fil i ett Webex-apputrymme måste du dela åtkomsten med alla som har lagts till i utrymmet efter den första delningen. Nya personer som läggs till i utrymmet kommer inte att ha åtkomst förrän du delar din fil på nytt.

1

Gå till filen i utrymmet, håll muspekaren över filen och klicka på Uppdatera fildelning.


 

Du kan även klicka på Innehåll och sedan välja Filer. Du kan visa filer i listvy eller rutnätsvy. Håll muspekaren över filen och klicka på Uppdatera fildelning.

2

I popup-fönstret klickar du på Tillåt redigering om du vill ge andra behörighet att redigera filen och klicka sedan på Uppdatera.

När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet sedan åtkomst till filen.

Du kan dela en OneDrive- eller SharePoint Online-fil som tidigare har delats i ett utrymme. När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera, visa eller förhandsgranska filen.

1

I utrymmet knackar du på , väljer Innehåll och knackar sedan på Filer .

2

Utför följande:

  • På Android trycker du länge på filen och knackar sedan på Synkronisera om.

  • På iOS sveper du filen och knackar sedan på Synkronisera filen på sammasätt.

3

I popup-fönstret väljer du Tillåt redigering om du vill ge andra behörighet att redigera filen och knacka sedan påUppdatera.

När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet åtkomst till filen.

Du kan dela en OneDrive- eller SharePoint Online-fil som tidigare har delats i ett utrymme. När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera, visa eller förhandsgranska filen.

1

I utrymmet knackar du på , väljer Innehåll och knackar sedan på Filer .

2

Utför följande:

  • På Android trycker du länge på filen och knackar sedan på Synkronisera om.

  • På iOS sveper du filen och knackar sedan på Synkronisera filen på sammasätt.

3

I popup-fönstret väljer du Tillåt redigering om du vill ge andra behörighet att redigera filen och knacka sedan påUppdatera.

När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet åtkomst till filen.

28 okt 2021
| Webex-överföringsfiler till Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan överföra filer eller filer från din dator till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto i Webex. Du kan sedan välja att dela dessa filer i ett Webex-utrymme.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela frånOneDrive eller SharePoint.

2

Klicka på Överför och välj filer eller mapp för att överföra filer till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

21 okt 2021
| Webex-vy och -redigera Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer

När personer delar filer från OneDrive eller SharePoint Online i Webex-utrymmen kan du klicka på filerna för att visa dem. När du har redigerat behörighet kan du redigera den delade filen direkt från Webex. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen. En Microsoft Word-fil öppnas i Microsoft Word Online.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

När du har redigera behörighet kan du redigera filen direkt från OneDrive eller SharePoint Online. Andra personer kan samredigera filen och du kan se deras uppdateringar. När du har skrivskyddade åtkomst kan du visa den delade filen.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

För att visa en fil knackar du på förhandsgranskningen av filen i utrymmet.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet.

När du har redigera behörighet öppnas filen för redigering i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster och när du har skrivskyddade behörigheter kan du visa filen i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster.

23 dec 2021
Webex | Länkar en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp till ett utrymme

Om alla i ett utrymme arbetar tillsammans med filer i en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp kan du länka utrymmet till den mappen. Sedan kommer alla åt filerna i den länkade mappen direkt från Utrymmet i Webex-appen.


Din administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan använda länkade mappar. Om du prenumererar på Webex tjänsteleverantör du kontakta tjänsteleverantör kundtjänstteam för att aktivera konfigurationen.

1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan.

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till konto för att lägga till dittkonto.
2

Klicka på Länk tillonline-mapp , välj en mapp från ditt konto och klicka sedan på Öppna.

När personer har åtkomst till den här mappen i SharePoint eller OneDrive Online kan de komma åt filerna i mappen i Webex-appen.

3

Välj Ange som standardlänkmapp för detta utrymme och alla filer som delas i Webex App-utrymmet överförs automatiskt till din länkade mapp.


 

Den här inställningen är endast tillgänglig om din administratör har ställt in den. Om du inte ser alternativet så överförs alla delade filer till utrymmet automatiskt till den länkade mappen.

Du kan se filerna i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj . Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till Sharepoint eller OneDrive för att lägga till ditt konto.
2

Knacka på Länk till online-mapp , välj en mapp från dittkonto, knacka på Länk och sedan på Klar.

Du kan se filerna i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme trycker du på och väljer Filer . Välj mappen och knacka på Avlänka mapp från utrymmet.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till Sharepoint eller OneDrive för att lägga till ditt konto.
2

Knacka på Länk till online-mapp , välj en mapp från dittkonto, knacka på Länk och sedan på Klar.

Du kan se filerna i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, tryck på och välj sedan Filer . Välj mappen och knacka på Avlänka mapp från utrymmet.

23 dec 2021
Webex | Visa eller Redigera filer i en länkad mapp

När en mapp i Microsoft OneDrive eller SharePoint Online är länkad till ett utrymme i Webex-appen kan du visa eller redigera filerna i den länkade mappen direkt i Webex-appen. Din administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan använda länkade mappar.

1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan.

2

Klicka på Delat i rummet , välj Länkade mappfiler och klicka sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex-appen.

Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj . Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex-appen.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex-appen.

Var den här artikeln användbar?

Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online