Okno Webinář, Schůzka nebo Událost umožňuje provádět následující akce:

 • Spravujte všechny aspekty schůzky, webináře nebo události.

 • Umožněte účastníkům konverzovat, odesílat video, sdílet informace a komunikovat mezi sebou pomocí dokumentů, prezentací, tabulí, aplikací a dalších funkcí.

 • Povolte účastníkům, panelistům, hostitelům a spoluhostitelům konverzovat v aplikaci Webex Webinars.


 

Pokud hostujete schůzku, která zahrnuje systémy Telepresence, nejsou k dispozici následující funkce služby Webex:

 • Pořádání anket

 • Přenos souborů

 • Konverzace (s účastníky místnosti Telepresence)

Úkol

Akce

Pozvat osoby na probíhající schůzku

Na kartě Další možnosti vyberte možnost Pozvat a připomenout a zadejte požadované informace.

Vypnout pípnutí a tóny při vstupu a výstupu účastníka

Vybrat Účastník > Tón při připojení a odpojení .


 

Při použití Webex Audio možnost, pokud Oznámit název je vybrána funkce , a ti se připojují pomocí Pro zvuk použít počítač možnost nezískat možnost nahrát a oznámit své jméno.

Ztlumit mikrofony účastníků

 • Chcete-li ztlumit všechny při připojování, vyberte možnost Účastník > Ztlumit při vstupu .

 • Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení všech kromě vás, vyberte možnost Účastník > Ztlumit vše.

 • Chcete-li účastníkům povolit, aby si zrušili ztlumení, vyberte možnost Účastník > Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení

 • Chcete-li někoho konkrétně ztlumit, vyberte možnost Účastník > Ztlumit nebo Zrušit ztlumení.

Upravit uvítací zprávu

Vybrat Schůzka nebo událost > uvítací zpráva.


 

Toto není podporováno v aplikaci Webex Webinars .

Zaznamenejte si schůzku

Vyberte možnost Záznam .


 
Pozastavte a obnovte nahrávání podle potřeby, nikoli zastavte a restartujte nahrávání, abyste se vyhnuli vytváření více souborů záznamu.

Přejmenovat uživatele přímého volání

Klikněte pravým tlačítkem na jméno v seznamu účastníků a vyberte možnost Přejmenovat .

Upravit zvuková upozornění

Klikněte pravým tlačítkem na název Účastníci a vyberte možnost Zvuková upozornění .

Upravit zvuk, který se přehraje, když někdo vstoupí do zprávy konverzace

Klikněte pravým tlačítkem na název Chat a vyberte možnost Zvuková upozornění.

Udělit nebo odebrat oprávnění (musí být aktuálním přednášejícím, hostitelem nebo spoluhostitelem)

Vybrat Účastník > Přiřadit oprávnění a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušné možnosti.

Udělejte přednášejícím někoho jiného

Přetáhněte ikonu sdílení služby Webex na dalšího přednášejícího.

Udělejte z někoho jiného hostitele

Klepněte pravým tlačítkem myši na název nebo miniaturu a vyberte možnost Změnit roli na > hostitel.

Získat roli hostitele zpět

Vyberte své jméno v seznamu účastníků a poté vyberte možnost Účastník > Znovu získat roli hostitele a zadejte požadované informace.

Odebrat účastníka ze schůzky

Klikněte pravým tlačítkem na jméno v seznamu Účastníci a vyberte možnost Vyloučit.

Uzamknout přístup ke schůzce

Vybrat Schůzka > Uzamknout schůzku.


 
Tato možnost zabrání komukoli, aby se ke schůzce připojil, včetně pozvaných, ale ještě se nepřipojili.

Odemknout přístup ke schůzce

Vybrat Schůzka/událost/webinář > Odemknout schůzku/událost/webinář.

Získání informací o probíhající schůzce

Vybrat Schůzka > Informace.

Opustit schůzku

Vyberte možnost Ukončit nebo opustit schůzku, webinář nebo událost > Opustit schůzku/webinář/událost.

Ukončovat schůzky

Vyberte možnost Ukončit nebo opustit schůzku, webinář nebo událost > Ukončit schůzku, webinář nebo událost pro všechny.


 

Pokud jste spoluhostitelem, můžete opustit nebo ukončit schůzku, webinář nebo událost. Aplikace vás požádá o potvrzení, zda ji chcete pro všechny ukončit.

Odeslat e-mail přepisu schůzky

Vybrat Soubor > Odeslat přepis, zadejte požadované informace a odešlete e-mail.


 

Pokud jste je během schůzky uložili, můžete také připojit:

 • Sdílené dokumenty

 • Konverzace

 • Anketní dotazník

 • Výsledky ankety

 • Veřejné poznámky nebo skryté titulky pořízené nebo zveřejněné během schůzky.

Přepis je odeslán všem účastníkům, kteří při připojování uvedli své e-mailové adresy.

Účastníci pouze se zvukem nejsou v přepisu uvedeni.