I fönstret Webbseminarium, Möte eller Händelse kan du göra följande:

 • Hantera alla aspekter av mötet, webbseminariet eller händelsen.

 • Gör det möjligt för mötesdeltagare att chatta, sända video, dela information och interagera med varandra via dokument, presentationer, whiteboardtavlor, program o.s.v.

 • Aktivera deltagare, diskussionsdeltagare, värdar och medvärdar för att chatta med varandra i Webex Webinars.


 

Om du är värd för ett möte som omfattar TelePresence-system är följande WebEx-funktioner inte tillgängliga:

 • Omröstning

 • Filöverföring

 • Chatta (med mötesdeltagare i TelePresence-rum)

Uppgift

Åtgärd

Bjuda in personer till ett pågående möte

På fliken Fler alternativ väljer du Bjud in och Påminn och anger den begärda informationen.

Slå av mötesdeltagarnas ljudsignaler och toner vid inträde/utträde

Välj Mötesdeltagare > Inträdes- och utträdesljudton .


 

När du använder alternativet Webex-ljud och funktionen Meddela namn är markerad kommer de som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte att få möjlighet att spela in och meddela sitt namn.

Stäng av mötesdeltagares mikrofoner

 • Om du vill stänga av ljudet för alla när de deltar väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljudet vid inträde .

 • Om du vill stänga av eller slå på ljudet för alla utom du väljer du Mötesdeltagare > Stäng av ljudet för alla.

 • Om du vill tillåta mötesdeltagare att slå på ljudet själva väljer du Mötesdeltagare > Tillåt deltagare att slå på sitt eget ljud

 • Välj om du vill stänga av ljudet för någon Mötesdeltagare > Ljud av eller Ljud på.

Redigera ett välkomstmeddelande

Välj Möte eller händelse > Välkomstmeddelande.


 

Detta stöds inte i Webex Webinars .

Spela in ditt möte

Välj Spela in.


 
Pausa och återuppta inspelningen vid behov, i stället för att stoppa och starta om inspelningen för att undvika att skapa flera inspelningsfiler.

Byta namn på en inringande användare

Högerklicka på namnet i deltagarlistan och välj Byt namn .

Redigera ljudaviseringar

Högerklicka på mötesdeltagartiteln och välj Ljudaviseringar .

Redigera ljudet som spelas upp när någon skriver ett chattmeddelande

Högerklicka på rubriken Chatt och välj Ljudaviseringar.

Bevilja eller ta bort privilegier (måste vara aktuell presentatör, värd eller medvärd)

Välj Mötesdeltagare > Tilldela privilegier och markera eller avmarkera sedan lämpligt alternativ.

Utse någon annan till presentatör

Dra ikonen för Webex-delning till nästa presentatör.

Utse någon annan till värd

Högerklicka på namnet eller miniatyrbilden och välj Ändra roll till > värd.

Återta värdrollen

Välj ditt namn i mötesdeltagarlistan och välj sedan Mötesdeltagare > Återta värdrollen och ange den begärda informationen.

Ta bort en mötesdeltagare från ett möte

Högerklicka på namnet i listan Mötesdeltagare och välj Avvisa.

Lås mötesåtkomst

Välj Möte > Lås möte.


 
Detta alternativ förhindrar att någon deltar i mötet, inklusive de som bjudits in men som inte har anslutit sig ännu.

Lås upp mötesåtkomst

Välj Möte/händelse/webbseminarium > Lås upp möte/händelse/webbseminarium.

Få information om ett pågående möte

Välj Möte > Information.

Lämna ett möte

Välj Avsluta eller lämna möte, webbseminarium eller händelse > Lämna möte/webbseminarium/händelse.

Avsluta ett möte

Välj Avsluta eller lämna möte, webbseminarium eller händelse > Avsluta möte, webbseminarium eller händelse för alla.


 

Om du är medvärd kan du lämna eller avsluta mötet, webbseminariet eller händelsen. Programmet ber dig att bekräfta om du vill avsluta det för alla.

Skicka en mötesavskrift via e-post

Välj Arkiv > Skicka avskrift, ange den begärda informationen och skicka e-postmeddelandet.


 

Om du sparade följande under mötet kan du även bifoga:

 • Delade dokument

 • Chatta

 • Omröstningsformulär

 • Omröstningsresultat

 • Allmänna anteckningar eller dold text som gjorts eller publicerats under mötet.

Avskriften skickas till alla mötesdeltagare som tillhandahöll sin e-postadress när de deltog.

Avskriften innehåller inte mötesdeltagare som endast deltog i ljuddelen.