Via het venster Webinar, Vergadering of Gebeurtenis kunt u het volgende doen:

 • Alle aspecten van de vergaderingen beheren.

 • Deelnemers de mogelijkheid bieden om te chatten, video te verzenden, informatie te delen en om onderling onder andere documenten, presentaties, whiteboards en toepassingen uit te wisselen.

 • Deelnemers, panelleden, hosts en cohosts de mogelijkheid bieden om via Webex-webinars met elkaar te chatten.


Als u een vergadering host met systemen TelePresence, zijn de volgende Webex-functies niet beschikbaar:

 • Enquête

 • Bestandsoverdracht

 • Chatten (met deelnemers in een TelePresence-ruimte)

Taak

Actie

Deelnemers uitnodigen voor een vergadering die al is gestart

Selecteer uitnodigen en herinneren op het tabblad Meer opties en voer de gevraagde gegevens in.

Piepjes en audiotonen voor deelnemen en verlaten uitschakelen voor deelnemers

Selecteer Deelnemer > Toon voor deelnemen en verlaten .


 

Als de optie Webex-audio wordt gebruikt en de functie Naam aankondigen is geselecteerd, krijgen personen die deelnemen via de optie Computer gebruiken voor audio niet de optie om hun naam op te nemen en aan te kondigen.

Microfoons van deelnemers dempen

 • Als u bij deelname het geluid van iedereen wilt dempen, selecteert u > bij binnenkomst dempen .

 • Als u het geluid van iedereen behalve u zelf wilt dempen of het dempen wilt > , selecteert u Deelnemer en vervolgens Alles dempen.

 • Als u deelnemers wilt toestaan het dempen voor zichzelf op te geven, selecteert u Deelnemer > Deelnemers toestaan het dempen voor zichzelf op te geven

 • Als u het geluid van een specifieke persoon wilt dempen , selecteert u > dempenof Dempen op.

Een welkomstbericht bewerken

Selecteer Vergadering of Gebeurtenis > Welkomstbericht.


 

Dit is niet suppported in Webex-webinars.

Uw vergadering opnemen

Selecteer Opnemen.


 
Onderpauze en hervat de opname indien nodig in plaats van de opname te stoppen en opnieuw te starten, om te voorkomen dat er meerdere opnamebestanden worden gemaakt.

De naam van een inbelgebruiker wijzigen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst Deelnemers en selecteer Hernoemen .

Geluidssignalen bewerken

Klik met de rechtermuisknop op de titel Deelnemers en selecteer Geluidssignalen .

Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld als een deelnemer een chatbericht invoert

Klik met de rechtermuisknop op de titel Chatten en selecteer Geluidssignalen.

Rechten verlenen of verwijderen (moet de huidige presentator, host of cohost zijn)

Selecteer Deelnemer > rechten toewijzenen schakel de toepasselijke optie vervolgens in of uit.

Iemand anders als presentator aanwijzen

Sleep het pictogram Voor het delen van Webex naar de volgende presentator.

Iemand anders als host aanwijzen

Klik met de rechtermuisknop op de naam of miniatuur en selecteer Rol wijzigen > host.

De hostrol terugvragen

Selecteer uw naam in de lijst Deelnemers, selecteer Deelnemer om > hostrol terug tevragen en voer de gevraagde informatie in.

Een deelnemer uit een vergadering verwijderen

Klik met de rechtermuisknop op de naam in de lijst Deelnemers en selecteer Verwijderen.

Toegang tot de vergadering vergrendelen

Selecteer Vergadering >vergadering vergrendelen.


 
Deze optie voorkomt dat iemand kan deelnemen aan de vergadering, inclusief de mensen die zijn uitgenodigd maar nog niet hebben deelgenomen.

Toegang tot de vergadering ontgrendelen

Selecteer Vergadering/Gebeurtenis/Webinar om > vergadering/gebeurtenis/webinar te ontgrendelen.

Informatie verkrijgen over een actieve vergadering

Selecteer Vergadering > informatie.

Een vergadering verlaten

Selecteer Vergadering, webinar of gebeurtenis beëindigen of verlaten> vergadering/webinar/gebeurtenis verlaten.

Een vergadering beëindigen

Selecteer Vergadering, webinar of gebeurtenis beëindigenof verlaten > vergadering, webinar of gebeurtenis beëindigen voor allen.


 

Als u een co-host bent, kunt u de vergadering, webinar of gebeurtenis verlaten of beëindigen. De toepassing vraagt u om te bevestigen of u deze voor iedereen wilt beëindigen.

Een e-mail met de vergaderingstranscriptie verzenden

Selecteer Bestand > Transcriptie verzenden, voer de gevraagde informatie in en verzend de e-mail.


 

Als u de volgende items tijdens de vergadering hebt opgeslagen, kunt u deze ook toevoegen:

 • Gedeelde documenten

 • Chatten

 • Vragenlijst

 • Enquêteresultaten

 • Openbare aantekeningen of ondertiteling die tijdens de vergadering zijn gemaakt of gepubliceerd.

De transcriptie wordt naar alle deelnemers gestuurd die bij het deelnemen hun e-mailadres hebben opgegeven.

Deelnemers met alleen audio worden niet weergegeven in de transcriptie.