Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, před jejím nasazením snižte hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete před sundáním náhlavní soupravy snížit hlasitost, hlasitost bude při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.