Visok zvučni pritisak – izbegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, ona mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.