Viktig säkerhetsinformation om headset

Högt ljudtryck – Undvik att lyssna på hög volym under längre perioder för att slippa hörselskador.

När du har anslutit headsetet sänker du volymen på högtalaren innan du tar på dig headsetet. Om du kommer ihåg att sänka volymen innan du tar av dig headsetet vet du att volymen är låg när du ansluter headsetet nästa gång.

Låt inte fukt komma in i hörlurarna, USB-C-porten eller 3,5 mm-uttaget.

Tänk på din omgivande miljö. När du använder headset kan det utestänga viktiga externa ljud, särskilt i nödsituationer eller i bullrig miljö. Använd inte headsetet när du kör bil. Lägg inte headsetet eller headsetsladdarna på en plats där personer eller husdjur kan snubbla över dem. Övervaka alltid barn som vistas i närheten av ditt headset eller dina headsetkablar.