Dôležité bezpečnostné informácie o náhlavnej súprave

Vysoký akustický tlak – Vyhnite sa počúvaniu s vysokou hlasitosťou počas dlhšej doby, aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu.

Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom si súpravu nasaďte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej hlasitosti.

Nedovoľte, aby sa do náušníkov, portu USB-C alebo 3,5 mm konektora jack dostala vlhkosť.

Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.