Ważne informacje na temat bezpieczeństwa zestawu słuchawkowego

Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj słuchania przez dłuższy czas z wysokim poziomem głośności, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu.

Podłączając zestaw słuchawkowy, należy przed jego założeniem zmniejszyć poziom głośności. Jeśli przed zdjęciem zestawu słuchawkowego ustawisz niski poziom głośności, zostanie on zastosowany przy ponownym użyciu zestawu słuchawkowego.

Nie dopuść do tego, aby wilgoć dostała się do poduszek od słuchawek, portu USB-C czy gniazda jack 3,5 mm.

Należy zwracać uwagę na otoczenie. Korzystanie z zestawu słuchawkowego może powodować odcięcie użytkownika od ważnych dźwięków zewnętrznych, a w szczególności od akustycznych sygnałów ostrzegawczych lub hałaśliwego otoczenia. Nie należy używać zestawu słuchawkowego podczas prowadzenia pojazdu. Nie należy pozostawiać zestawu słuchawkowego ani jego kabli w miejscu, w którym inne osoby lub zwierzęta mogłyby się o niego/o nie potykać. Zawsze należy sprawować nadzór nad dziećmi znajdującymi się w pobliżu zestawu słuchawkowego lub jego kabli.