Viktig sikkerhetsinformasjon for headset

Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til headsettene, reduser høyttalervolumet i headsettene før du setter headsettene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar headsettene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til headsettene igjen.

La ikke fukt trenge inn i øreputene, USB-C-porten eller 3,5 mm-kontakten.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker headsettene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk headsettene når du kjører. Ikke plasser headsettene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av headsettene eller headsetkablene.