Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til headsettene, reduser høyttalervolumet i headsettene før du setter headsettene på hodet. Hvis du husker å redusere volumet før du tar hodetelefonene av, starter volumet på et lavere nivå når du kobler til hodetelefonene igjen.

Vær oppmerksom på omgivelsene. Når du bruker headsettene, kan det blokkere viktige eksterne lyder, spesielt i nødsituasjoner eller i støyende miljøer. Ikke bruk headsettene når du kjører. Ikke plasser headsettene eller hodetelefonkablene i et område der personer eller kjæledyr kan snuble i dem. Hold alltid et øye med barn som oppholder seg i nærheten av headsettene eller hodetelefonkablene.