לחץ קול גבוה-הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמע.

בעת חיבור האוזנייה האלחוטית, הנמך את עוצמת הקול של רמקול האוזניות לפני הכנסת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני שתוריד את האוזניות, עוצמת הקול תתחיל לרדת יותר בעת חיבור האוזניות שוב.

להיות מודעים לסביבתך. כאשר אתה משתמש באוזניות, הוא עשוי לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במקרי חירום או בסביבות רועשות. אין להשתמש באוזנייה האלחוטית בעת הנהיגה. אל תשאיר את כבלי האוזניות או האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים למעוד עליהם. יש לפקח תמיד על ילדים הנמצאים בסמוך לכבלי האוזניות או האוזניות.