sluchátka

Řada Cisco IP DECT 6800 je tvořena Cisco IP DECT základnou 210 s více buňkami a sluchátkem pro Cisco IP DECT telefon 6825.

Obrázek 1. Cisco IP DECT základna 210 s více buňkami a sluchátko pro Cisco IP DECT telefon 6825
základna a sluchátko

Sluchátka při hovorech komunikují se základní stanicí pomocí jednotky DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).


Vaše sluchátko nemusí podporovat všechny funkce. Informace o podporovaných funkcích si vyžádejte u poskytovatele služeb.

Tlačítka a hardware

Toto sluchátko má mnoho tlačítek a hardwarových funkcí, které budete pravidelně používat. Důležitá tlačítka a hardwarové funkce jsou znázorněny na následujícím obrázku a v tabulce.

Obrázek 2. Tlačítka a hardware sluchátka pro Cisco IP DECT telefon 6825
Obrázek telefonu s popisky. Číslo 1 ukazuje na světelný pruh v levé horní části sluchátka. Číslo 2 ukazuje na velké tlačítko nahoře. Číslo 3 ukazuje na pravou stranu sluchátka. Číslo 4 ukazuje na 3 tlačítka pod obrazovkou, kulatou navigační část pod softwarovými tlačítky a na čtyři tlačítka obklopující navigační cluster. Levé horní tlačítko je tlačítko reproduktoru. Pravé horní tlačítko je tlačítko nabídky. Levé dolní tlačítko je tlačítko Přijmout/Odeslat. Pravé dolní tlačítko je tlačítko Napájení/Ukončit. Číslo 5 ukazuje na klávesnici. Číslo 6 ukazuje na levou stranu sluchátka.
Tabulka 1. Tlačítka a hardware sluchátka pro Cisco IP DECT telefon 6825

Položka

Název nebo skupina

Popis

1

Kontrolka (LED)

Kontrolka: Pomocí kontrolky můžete indikovat různé stavy: Můžete nakonfigurovat událost, která aktivujte červenou, žlutou nebo zelenou kontrolku.

2

Tlačítko Nouzové

Nouzové: Aktivuje tísňové volání, pokud je nakonfigurováno.

3

Port náhlavní soupravy

Port náhlavní soupravy s krytem . Sejměte ochranný kryt a zapojte náhlavní soupravu nebo sluchávka (3,5mm audiokonektor typu jack).

4

Softwarová tlačítka, tlačítka k ovládání sluchátka (Reproduktor, Nabídka), navigační část, tlačítka k ovládání hovorů (Přijmout/Odeslat, Napájení/Ukončit).

Softwarová tlačítka: Aktivují možnost zobrazenou na obrazovce.

Reproduktor: Zapnutí nebo vypnutí režimu reproduktoru sluchátka.

Nabídka : Přístup do seznamů, k nastavením, stavu a dalším informacím.

Navigační část: Navigační kruh a tlačítko Vybrat:

 • Navigační kruh (vnější): Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

 • Tlačítko Vybrat (střed navigační části): Výběr položky nabídky.

Přijmout/Odeslat: Přijetí vyzvánějícího hovoru nebo uskutečnění hovoru po zadání volaného čísla.

Napájení/Ukončit: Zapnutí nebo vypnutí sluchátka a ukončení spojeného hovoru. Toto tlačítko v nabídkách zobrazí předchozí obrazovku.

5

Klávesnice

Slouží k vytáčení čísel a zadávání textu.

Jeden

 • Slouží k zadání číslice „1“ při vytáčení čísla.

 • Poskytuje přístup k hlasové schránce. Stisknutím a přidržením tlačítka automaticky zavoláte systém hlasové schránky.

 • Umožňuje zadat tyto speciální znaky: . ! ? , - " @ + ; :

Hvězdička

 • Stisknutím a přidržením vložíte znak plus (+) na začátek telefonního čísla.

Nula

 • Slouží k zadání číslice „0“ při vytáčení čísla.

 • Stisknutím a přidržením uzamknete nebo odemknete klávesnici.

 • Zadá mezeru.

Křížek

 • Stisknutím a přidržením vypnete vyzvánění sluchátka. Je-li nakonfigurováno vibrování, bude sluchátko místo toho vibrovat.

 • Zadejte tyto speciální znaky: #

Pomocí kláves 2 až 9 můžete zadat písmena a číslice.


 

V některých jazycích mohou být k dispozici další znaky.

6

Tlačítka HlasitostZtlumit

Hlasitost

 • Když je sluchátko nečinné, mění hlasitost vyzvánění nebo vypíná vyzvánění.

 • Během hovoru ovládá hlasitost aktivního sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru.

Ztlumit : Slouží k zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.