Vaše sluchátko

Řada Cisco IP DECT 6800 je tvořena Cisco IP DECT základnou 210 s více buňkami a sluchátkem pro Cisco IP DECT telefon 6825. Tento systém je určený pro malé a střední firmy, ale je vhodný i pro větší organizace.

Obrázek 1. Vícečlánková základna Cisco IP DECT 210 a telefon Cisco IP DECT 6825
základna a sluchátko

Sluchátka při hovorech komunikují se základní stanicí pomocí jednotky DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). Sluchátko musí být v dosahu základny, jinak nebude fungovat.

Výraz telefon v tomto dokumentu znamená sluchátko a výraz systém označuje sluchátko a základní stanici.


Vaše sluchátko nemusí podporovat všechny funkce. Informace o podporovaných funkcích si vyžádejte u poskytovatele služeb.

Tlačítka a hardware

Toto sluchátko má mnoho tlačítek a hardwarových funkcí, které budete pravidelně používat. Důležitá tlačítka a hardwarové funkce jsou znázorněna na následujícím obrázku a v tabulce.

Obrázek 2. 6825 Tlačítka a hardware sluchátka
Obrázek telefonu s popisky. Číslo 1 ukazuje na světelný pruh v levé horní části sluchátka. Číslo 2 ukazuje na velké tlačítko nahoře. Číslo 3 ukazuje na pravou stranu sluchátka. Číslo 4 ukazuje na 3 tlačítka pod obrazovkou, kulatou navigační část pod softwarovými tlačítky a na čtyři tlačítka obklopující navigační cluster. Levé horní tlačítko je tlačítko reproduktoru. Pravé horní tlačítko je tlačítko nabídky. Levé dolní tlačítko je tlačítko Přijmout/Odeslat. Pravé dolní tlačítko je tlačítko Napájení/Ukončit. Číslo 5 ukazuje na klávesnici. Číslo 6 ukazuje na levou stranu sluchátka.
Tabulka 1. 6825 Tlačítka a hardware sluchátka

Položka

Název nebo skupina

Popis

1

Kontrolka (LED)

Kontrolka: Pomocí kontrolky můžete indikovat různé stavy: Můžete nakonfigurovat událost, která aktivujte červenou, žlutou nebo zelenou kontrolku.

2

Tlačítko Nouzové

Nouzový Spustí nouzový poplach, pokud je nakonfigurován.

3

Port náhlavní soupravy

Port pro náhlavní soupravu s krytem . Sejměte ochranný kryt a zapojte náhlavní soupravu nebo sluchávka (3,5mm audiokonektor typu jack).

4

Softwarová tlačítka, tlačítka k ovládání sluchátka (Reproduktor, Nabídka), navigační část, tlačítka k ovládání hovorů (Přijmout/Odeslat, Napájení/Ukončit).

Softwarová tlačítka Aktivujte možnost zobrazenou na obrazovce.

Reproduktor Zapněte nebo vypněte režim reproduktoru sluchátka.

Nabídka Přístup k adresářům, nastavení, stavu a dalším informacím.

Navigační kruh Navigační zvonění a tlačítko Vybrat :

 • Navigační kruh (vnější): Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

 • Tlačítko Vybrat (střed clusteru): Vyberte položku nabídky.

Odpovědět/Odeslat Přijměte vyzváněcí hovor nebo po vytočení čísla stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

Napájení/konec Zapněte nebo vypněte sluchátko nebo ukončete spojený hovor. Toto tlačítko v nabídkách zobrazí předchozí obrazovku.

5

Klávesnice

Slouží k vytáčení čísel a zadávání textu.

Jeden

 • Slouží k zadání číslice „1“ při vytáčení čísla.

 • Přístup k hlasové schránce: Stisknutím a přidržením tlačítka automaticky zavoláte systém hlasové schránky.

 • Umožňuje zadat tyto speciální znaky: . ! ? , - " @ + ; :

Hvězdička

 • Stisknutím a přidržením vložíte znak plus (+) na začátek telefonního čísla.

Nula

 • Slouží k zadání číslice „0“ při vytáčení čísla.

 • Stisknutím a přidržením uzamknete nebo odemknete klávesnici.

 • Zadá mezeru.

Libra

 • Stisknutím a přidržením vypnete vyzvánění sluchátka. Je-li nakonfigurováno vibrování, sluchátko bude místo toho vibrovat.

 • Zadejte tento speciální znak: #

Pomocí kláves 2 až 9 můžete zadat písmena a číslice.


 

V některých jazycích mohou být k dispozici další znaky.

6

Tlačítka HlasitostZtlumit

Hlasitost

 • Když je sluchátko nečinné, mění hlasitost vyzvánění nebo vypíná vyzvánění.

 • Během hovoru ovládá hlasitost aktivního sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru.

Ztišit Zapněte nebo vypněte funkci ztlumení.