Håndsættet

Cisco IP DECT 6800-serien består af Cisco IP-DECT 210 – basisstation med flere celler og Cisco IP DECT Phone 6825 Handset.

Figur 1. Cisco IP-DECT 210 – basisstation med flere celler og Cisco IP DECT Phone 6825 Handset
basisstation og håndsæt

Håndsættene kommunikerer med basisstationen via DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) for at levere opkaldsfunktioner.


Det er ikke alle funktioner, der kan understøttes af håndsættet. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de understøttede funktioner.

Taster og hardware

Din trådløse telefon har mange knap- og hardwarefunktioner, som du vil bruge regelmæssigt. Brug følgende figur og tabel til at identificere de vigtige knap- og hardwarefunktioner.

Figur 2. Cisco IP DECT Phone 6825 Handset Taster og hardware
Billede af telefon med billedforklaringer Tallet 1 peger på lyslinjen øverst til venstre på håndsættet. Nummer 2 peger på den store knap øverst. Nummer 3 peger på højre side af håndsættet. Nummer 4 peger på de tre knapper under skærmen, den runde navigationsklynge under programtasterne og de fire knapper, der omgiver navigationsklyngen. Knappen øverst til venstre er knappen højttaler. Den øverste højre knap er menuknappen. Den nederste venstre knap er knappen Besvar/send. Den nederste højre knap er tænd/sluk-knappen. Nummer 5 peger på tastaturet. Nummer 6 peger på den venstre side af håndsættet.
Tabel 1. Cisco IP DECT Phone 6825 Handset Taster og hardware

Element

Navn eller gruppering

Beskrivelse

1

Indikatorlys (LED)

Indikatorlys – brug lyset til at identificere tilstandene. Du kan konfigurere den hændelse, der udløser den røde, gule eller grønne LED.

2

Nødopkaldsknap

Nødsituation Udløser en nødalarm, hvis indstillingen er konfigureret.

3

Hovedtelefonport

Hovedtelefonport med dæksel . Fjern det beskyttende dæskel, og tilslut en hovedtelefon, eller brug ørepropper (3,5 mm lydstik).

4

Programtaster, håndsætstyringsknapper (Højttaler, Menu), navigationsklynge, opkaldsstyringsknapper (Besvar/Send, Tænd/Afslut).

Programtaster Aktivér den indstilling, der vises på skærmen.

Højttaler Slår højttalertilstanden til eller fra for håndsættet.

Menu Åbn telefonbøger, indstillinger, status og andre oplysninger.

Navigationsklynge Navigationsring og knappen Vælg:

 • Navigationsring (ydre ring): gå op, ned, til venstre eller højre.

 • Knappen Vælg (i midten af klyngen): Vælg et menupunkt.

Besvar/Send Besvar en opringning, eller foretag et opkald efter indtastning af nummeret.

Tænd/Afslut Sluk eller tænd håndsættet, eller afslut et forbundet opkald. I menuer kan du bruge knappen til at gå tilbage til den forrige skærm.

5

Tastatur

Ring telefonnumre op, og indtast bogstaver.

Et

 • Indtast "1", når du taster et nummer.

 • Få adgang til voicemail. Tryk på og hold nede for automatisk at ringe til voicemail-systemet.

 • Indtast disse specialteksttegn: . ! ? , - " @ + ; :

Asterisk

 • Tryk på og holde nede for at tilføje plussymbolet (+) i begyndelsen af et telefonnummer.

Nul

 • Indtast "0", når du taster et nummer.

 • Tryk på og hold nede for at låse eller oplåse tastaturet.

 • Indtast et mellemrum.

Nummertegn (#)

 • Tryk på denne tast for at afbryde håndsættets ringetone. Hvis håndsættet er konfigureret, vibrerer den i stedet.

 • Angiv disse specialteksttegn: #

Brug tasterne 2-9 til at angive angive tal og bogstaver.


 

På visse sprog kan der findes ekstra tegn.

6

Knapperne Lydstyrke og Slå lyd fra

Lydstyrke

 • Skift ringelydstyrke, eller sluk for ringetonen, når håndsættet er inaktivt.

 • Styrer højttalerens lydstyrke for det aktive håndsæt, headset eller højttaler under et opkald.

Lyd fra aktiverer eller deaktiverer funktionen Lyd fra.