Din lur

Cisco IP DECT 6800-serien består av Cisco IP DECT 210 – basstation med flera celler och Cisco IP DECT Telefon 6825 Handset.

Figur 1. Cisco IP DECT 210 – basstation med flera celler och Cisco IP DECT Telefon 6825 Handset
basstation och handset

För att tillhandahålla samtalsfunktioner kommunicerar telefonerna med basstationen med hjälp av tekniken Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT).


Handsetet kanske inte har stöd för alla funktioner. Kontakta tjänsteleverantören för information om vilka funktioner som stöds.

Knappar och maskinvara

Din telefon har många knappar och maskinvarufunktioner som du kommer använda regelbundet. Använd följande bild och tabell för att identifiera de viktiga knapp- och maskinvarufunktionerna.

Figur 2. Cisco IP DECT Telefon 6825 Handset – knappar och maskinvara
Bild på telefon med bildtext. Nummer 1 är ljusfältet högst upp till vänster på handsetet. Nummer 2 pekar på den stora knappen högst upp. Nummer 3 pekar till höger på handsetet. Nummer 4 pekar på 3 knappar under skärmen, det runda navigationsklustret under de programstyrda knapparna och de fyra knapparna som omger navigeringsklustret. Knappen längst upp till vänster är högtalarknappen. Högst upp till höger visas menyknappen. Knappen längst ned till vänster är knappen Svara/Skicka. Knappen längst ned till höger är knappen Ström/Avsluta. Nummer 5 pekar på knappsatsen. Nummer 6 pekar till vänster på handsetet.
Tabell 1. Cisco IP DECT Telefon 6825 Handset – knappar och maskinvara

Objekt

Namn eller gruppering

Beskrivning

1

Indikatorlampa (LED)

Indikatorlampa – Använd lampan för att identifiera status. Du kan konfigurera vilka händelser som får LED-lampan att lysa rött, gult eller grönt.

2

Nödknapp

Knappen Nödsituation larmar, om detta har konfigurerats.

3

Headsetport

Headsetport med lucka . Ta bort skyddsluckan och koppla in ett headset eller öronsnäckor (3,5 mm ljudutgång).

4

Programstyrda knappar, handsetknappar (Högtalare, Meny), navigeringskluster, knappar för samtalskontroll (Svara/Skicka, Ström/Avsluta).

Programstyrda knappar Aktivera alternativet som visas på skärmen.

Högtalare Växla mellan att ha handsetets högtalare på eller av.

Meny Få åtkomst till kataloger, inställningar, status och annan information.

Navigeringskluster Navigeringsring och knappen Välj:

 • Navigeringsring (yttre ring): Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

 • Knappen Välj (mitten av klustret): Välj en menypost.

Besvara/Skicka Besvara ett samtal, eller ring ett samtal om du har slagit in nummer.

Ström/Avsluta Slå på eller stäng av handsetet, eller avsluta ett kopplat samtal. I menyer kan du trycka på knappen för att återgå till föregående skärmbild.

5

Knappsats

Ange siffror och bokstäver.

Ett

 • Skriv "1" när du slår ett nummer.

 • Öppna röstbrevlådan. Tryck och håll ned för att automatiskt ringa röstmeddelandesystemet.

 • Ange de här specialtecknen: . ! ? , - " @ + ; :

Asterisk

 • Tryck och håll ned för att lägga till plus-symbolen (+) i början av ett telefonnummer.

Noll

 • Skriv "0" när du slår ett nummer.

 • Tryck och håll ned för att låsa eller låsa upp knappsatsen.

 • Skriv ett mellanslag.

Fyrkant

 • Tryck och håll ned för att stänga av handsetets ringsignal. Handsetet kommer att vibrera istället, om den har konfigurerats för det.

 • Ange det här specialtecknet: #

Använd knapparna 2 till 9 för att mata in bokstäver och siffror.


 

På vissa språk kan det finnas ytterligare tecken.

6

Knapparna Volym och Tyst

Volym

 • När handsetet är passivt kan du ändra ringsignalens volym eller stänga av ringsignalen.

 • Under ett samtal kan du kontrollera högtalarvolymen för den aktiva luren, headsetet eller högtalaren.

Tyst Aktivera och inaktivera ljudet.