Platí pro: Startovací, plus a obchodní plány

Než začnete

Při změně adresy URL webu Webex se adresy schůzek a atributy uživatele webu Webex aktualizují novou adresou URL webu. Starý web již nebude použitelný. Poznamenejte si všechny schůzky, které jste naplánovali, protože je musíte po dokončení níže uvedených kroků přeplánovat s novým webem.


Adresu URL webu Webex doporučujeme změnit po skončení pracovní doby nebo během období údržby, protože změna může trvat až 24 hodin. Během této doby nemusí být možné pořádat schůzky pomocí svého účtu a uživatelé se pravděpodobně nebudou moci připojit ke schůzkám, které jste naplánovali.

1

Přihlaste se k webexu .

2

Klikněte vpravo na šipku dolů vedle svého jména a potom klikněte na Správa webu.

3

V levém navigačním podokně v části Službyklikněte na Schůzka.

4

Vyberte web, který chcete upravit, a klikněte vedle webu v pravé horní části okna a kliknutím na Další potvrďte, že ho chcete změnit.

5

Zadejte nový název webu Webex, zadejte jej znovu, abyste jej potvrdili, a klikněte na Další.

6

Rozhodněte se, zda chcete starý web Webex přesměrovat na přejmenovaný web Webex po dobu 90 dnů:

  • Pokud chcete uživatelům povolit, aby se i nadále připojovali ke schůzkám, které jste naplánovali pomocí starého webu na dalších 90 dní, zaškrtněte políčko Přesměrovat starý web na nový web po dobu 90 dnů.

    • Po 90 dnech se uživatelé již nemohou připojit ke schůzkám naplánovaným na vašem starém webu. Tyto schůzky budete muset přeplánovat pomocí nového webu.

  • Pokud 90 dní nevyberete Přesměrování starého webu na nový web, nemůžete zahájit schůzky, které byly vytvořeny před změnou adresy URL webu, ani se k nim připojit. Před změnou adresy URL webu Webex doporučujeme zrušit budoucí schůzky, které jste naplánovali se starým webem. Po dokončení kroků v tomto tématu změňte adresu URL webu, přeplánujte schůzky s novým webem.

  • Další informace o přesměrování naleznete v tématu Přesměrování starého webu Webex na přejmenovaný web Webex.

7

Klikněte na Další.

8

Zobrazí se nové a staré adresy URL webu. Klikněte na Přejmenovat web. To nelze vrátit zpět.

Po přejmenování webu bude mít web Webex Meetings i osobní místnost nové adresy URL. Další informace o plánování schůzek pomocí nové adresy URL najdete v tématu Plánování schůzek.