Gäller: Start-, plus- och företagsplaner

Innan du börjar

När du ändrar URL:en för din Webex-webbplats uppdateras mötesadresser och användarattribut för Webex-webbplatsen med den nya webbplatsens URL. Den gamla webbplatsen kommer inte längre att vara användbar. Observera eventuella möten som du har schemalagt eftersom du behöver schemalägga dem på nytt med den nya webbplatsen när du har slutfört stegen nedan.


Vi rekommenderar att du ändrar URL:en för din Webex-webbplats efter din arbetstid eller under ett underhållsfönster, då det kan ta upp till 24 timmar att se ändringen. Under den här tiden kommer du kanske inte att kunna vara värd för möten via ditt konto och användare kan eventuellt inte delta i möten som du har schemalagt.

1

Logga in på ditt webex-betalkonto.

2

Klicka på nedåtpilen bredvid ditt namn till höger och klicka sedan på webbplatsadministration.

3

Klicka på Tjänster och sedan på Webbplatser imötepanelen.

4

Klicka på Bredvid din -webbplats i fönstrets övre högra del och klicka sedan på Nästa för att bekräfta att du vill ändra det.

5

Ange det nya namnet på din Webex-webbplats, skriv in det igen för att bekräfta och klicka sedan på Nästa.

6

Ange om du vill omdirigera den gamla Webex-webbplatsen till den nya Webex-webbplatsen i 90 dagar:

  • Om du vill tillåta användare att fortsätta delta i möten du har schemalagt med din gamla webbplats under de kommande 90 dagarna markerar du kryssrutan Omdirigera gammal webbplats till en ny webbplats under 90 dagar.

    • Efter 90 dagar kan användare inte längre delta i möten som schemalagts med din gamla webbplats. Du måste boka om dessa möten med din nya webbplats.

  • Om du inte väljer Omdirigera en gammal webbplats till en ny webbplats under 90 dagar kan du inte starta eller delta i möten som skapades innan webbplats-URL:en ändrades. Vi rekommenderar att du avbryter framtida möten som du har schemalagt med din gamla webbplats innan du ändrar URL till din Webex-webbplats. När du har slutfört stegen i detta ämne för att ändra URL för din webbplats schemalade du mötena på nytt med din nya webbplats.

  • Mer information om omdirigering finns i Omdirigera en gammal Webex-webbplats till den nya Webex-webbplatsen.

7

Klicka på Nästa.

8

Dina nya och gamla webbplats-URL:er visas. Klicka på Byt namn på webbplats. Detta kan inte ångras.

När du har bytt namn på din Webex Meetings webbplats och ditt personliga rum nya URL:er. Mer information om hur du schemalägger möten med din nya URL finns i Schemalägg möten.