Stosuje się do: Plany Start, Plus i Business

Przed rozpoczęciem

Po zmianie adresu URL witryny sieci Web adresy spotkań i atrybuty użytkownika witryny Webex są aktualizowane przy pomocy nowego adresu URL witryny. Stara strona nie będzie już użyteczna. Zanotuj wszystkie zaplanowane spotkania, ponieważ po wykonaniu poniższych czynności musisz je ponownie zaplanować w nowej witrynie.


Zalecamy zmianę adresu URL witryny webex po godzinach pracy lub w oknie konserwacji, ponieważ zmiana może potrwać do 24 godzin. W tym czasie możesz nie być w stanie organizować spotkań przy użyciu swojego konta, a użytkownicy mogą nie być w stanie dołączyć do zaplanowanych spotkań.

1

Zaloguj się do Webex.

2

Kliknij strzałkę w dół obok swojego imienia i nazwiska po prawej stronie, a następnie kliknij opcję Administracja witryną.

3

W lewym okienku nawigacji w obszarze Usługikliknij pozycję Spotkanie .

4

Wybierz witrynę do zmodyfikowania i kliknij obok witryny w prawej górnej części okna, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić, że chcesz ją zmienić.

5

Wprowadź nową nazwę witryny sieci Webex, wpisz ją ponownie, aby potwierdzić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6

Zdecyduj, czy chcesz przekierować starą witrynę Webex do witryny Webex o zmienionej nazwie na 90 dni:

  • Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na dalsze dołączanie do spotkań zaplanowanych przy użyciu starej witryny przez następne 90 dni, zaznacz pole wyboru Przekieruj starą witrynę do nowej witryny na 90 dni.

    • Po 90 dniach użytkownicy nie mogą już dołączać do spotkań zaplanowanych w starej witrynie. Będziesz musiał uchylić te spotkania, korzystając z nowej witryny.

  • Jeśli nie wybierzesz opcji Przekieruj starą witrynę do nowej witryny przez 90dni, nie możesz rozpoczynać spotkań utworzonych przed zmianą adresu URL witryny ani dołączać do niej. Zaleca się, aby przed zmianą adresu URL witryny sieci Web anulować przyszłe spotkania zaplanowane ze starą witryną. Po wykonaniu czynności opisanych w tym temacie w celu zmiany adresu URL witryny ponownie zamów spotkania z nową witryną.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat przekierowywania, zobacz Przekierowywanie starej witryny Webex do witryny Webex o zmienionejnazwie.

7

Kliknij przycisk Next (Dalej).

8

Zostaną wyświetlone nowe i stare adresy URL witryn. Kliknij przycisk Zmień nazwę witryny. Nie można tego cofnąć.

Po zmianie nazwy witryny zarówno witryna Webex Meetings, jak i pokój osobisty będą miały nowe adresy URL. Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania spotkań przy użyciu nowego adresu URL, zobacz Planowanie spotkań.