Přehled

Tuto funkci povoluje váš partner, pokud možnost Přejmenování webu nevidíte , obraťte se na správce partnera.


Nemůžete přejmenovat weby Webex, které jsou bezplatné nebo zkušební weby.

Pokud má web Webex více než 5000 uživatelů, možnost přejmenování webu se nezobrazí. Obraťte se na svého manažera pro úspěch zákazníků (CSM) nebo partnera Cisco, od kterého jste zakoupili služby Webex, a přejmenujte weby s více než 5000 uživateli.

Během procesu přejmenování webu se změní název webu Webex a adresy schůzek a atributy uživatele webu Webex se aktualizují novým názvem webu Webex.


Doporučujeme přejmenovat web Webex po pracovní době nebo během časového období údržby, protože web Webex není přejmenován okamžitě. Někteří lidé nemusí být schopni hostit schůzky nebo se k nim připojit, zatímco je web Webex přejmenován.

Přesměrování starého webu Webex na přejmenovaný web Webex

Když přejmenujete web Webex , můžete se rozhodnout přesměrovat starou adresu webu Webex na novou po dobu 90 dnů. Když se pokusíte o přístup k webu Webex ze staré adresy, budete automaticky přesměrováni na novou. Účastníci schůzky jsou také přesměrováni na novou adresu schůzky. Pokud se rozhodnete web Webex nepřesměrovat, stará adresa webu Webex přestane po dokončení procesu přejmenování webu fungovat.

Přejmenování webu Webex


Pokud se při přejmenování webu Webex zobrazí chyba, obraťte se na Cisco Technical Assistance Center (TAC).

1

Přihlaste se k Centru řízení.

2

V levém navigačním podokně v části Službyklikněte na Schůzka.

3

Vyberte web Webex , který chcete přejmenovat, klikněte na tlačítko Upravit a potom klikněte na tlačítko Další.

4

Zadejte nový název webu Webex a vyberte Další.

5

Zaškrtněte políčko Přesměrovat starý web na nový web po dobu 90 dnů , pokud chcete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný web Webex, a potom klepněte na tlačítko Další.

6

Klikněte na Přejmenovat web.

Známé problémy a omezení

Obecná omezení

 • Proces přejmenování webu nelze po spuštění zastavit.

 • Přejmenování webu může trvat až 24 hodin. Počet uživatelů na webu Webex ovlivňuje, jak dlouho trvá proces přejmenování webu. Čím více uživatelů máte na webu Webex, tím déle trvá proces přejmenování webu.

 • Pokud se nerozhodnete přesměrovat starý web Webex na přejmenovaný, starý název webu Webex bude k dispozici pro jiné organizace k opětovnému použití ihned po dokončení procesu přejmenování webu.

Služba hybridního kalendáře Webex

 • Služba hybridního kalendáře neaktualizuje podrobnosti o připojení ke schůzce pro dříve naplánované schůzky. Pokud neexistuje žádné přesměrování (nebo vypršela platnost přesměrování), uživatelé nebudou moct zahájit dříve naplánované schůzky ani se k nim připojit.

  Aby bylo zajištěno správné plánování nových schůzek, měli by uživatelé aplikace Webex aktualizovat nastavení osobní místnosti v aplikaci. Správce služby hybridního kalendáře by měl aktualizovat výchozí konfiguraci webu Webex v závislosti na typu nasazení:

  • Konektor kalendáře pro Microsoft Exchange nebo Office 365 – Z hostitele konektoru Expressway-C přejděte na Aplikace > Hybridní služby > Kalendářová služba > Konfigurace cisco konferenčních služeb a vyhledejte výchozí web Webex.

  • Cloudová služba pro Office 365 – V zobrazení zákazníka v Centruřízení přejděte na Služby. Na kartě hybridního kalendáře s logem Office 365 klikněte na Upravit nastavení.

  • Cloudová služba pro Kalendář Google – V zobrazení zákazníka v Centru Řízenípřejděte na Služby. Na hybridní kartě kalendáře s logem Kalendáře Google klikněte na Upravit nastavení.

Webex Meetings

 • Pokud jste nepřesměrovali starý web Webex na přejmenovaný, nemůžete zahájit schůzky, které byly vytvořeny před přejmenováním webu Webex, ani se k němu připojit.

Control Hub

 • Během procesu přejmenování webu se můžete přihlásit k Centru řízení, ale nemůžete změnit nastavení webu Webex.

 • Chcete-li se vyhnout narušení služeb Webex , nepřidávejte ani neupravujte uživatele ani nepřiřazujte licence k webu Webex během procesu přejmenování.

 • Pokud jsou ve vaší organizaci uživatelé, kteří neaktivovali své účty, budete muset po přejmenování webu Webex znovu přiřadit jejich licence, aby se aktualizovaly jejich atributy uživatele.

 • Adresa webu Webex není aktualizována v e-mailech aktivujících uživatele, které jsou odeslány před přejmenováním webu Webex.

Video zařízení a deska Webex

 • Po uplynutí 90denního období přesměrování nebude tlačítko Připojit se fungovat pro videozařízení nebo panely Webex, které jsou součástí schůzek, které byly vytvořeny před přejmenováním webu Webex. Organizátor schůzky musí zrušit stávající schůzku a naplánovat novou s novým názvem webu Webex.

  Pokud se rozhodnete nepřesměrovat po dobu 90 dnů, bude tlačítko pro připojení na video zařízeních a deskách Webex fungovat okamžitě.