Události Webex (nové) jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.

Po naplánování události dostanete tři e-maily: jednu kopii pro sebe, jednu kopii e-mailu, který obdrží všichni panelisté, a jeden e-mail, který můžete přeposílat účastníkům.

1

Přihlaste se k webu Webex, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle položky Naplánovat schůzku a pak vyberteNaplánovat událost.

2

Přidejte základy poskytnutím následujících informací:

  • Téma– Vyberte téma, které lidé poznají a nadchnou.
  • Heslo události– Použijte zadané heslo nebo zadejte vlastní. Účastníci musí zadat toto heslo, aby se mohli připojit k vaší události.
  • Datum a čas– Uveďte, kdy se bude akce konat, s přihlédnutím k časovým pásmům účastníků.
  • Zobrazení účastníků– Určete, zda naplánovat událost nebo webové vysílání. Webová vysílání jsou k dispozici pro plány, které podporují 3000 nebo více uživatelů. Další informace naleznete v tématu Porovnání režimu webináře a webového vysílání v událostech Webex (nové).
3

Nastavte panelisty tak, že zaumítáte následující informace:

  • Panelisté– Zadejte e-mailové adresy lidí, které zvete, aby vám pomohli spustit vaši událost nebo webové vysílání. Pokud mají účet na tomto webu, můžete vybrat vedle jejich jména, pokud chcete, aby byli spoluhostovate.
  • Heslo panelisty– Použijte zadané heslo nebo zadejte vlastní. Panelisté musí zadat toto heslo, aby byli součástí panelu událostí. Pokud panelisté nezadá toto heslo, když se připojí k vaší události, připojí se pouze jako účastník.

     

    Pokud má panelista účet na stejném webu, kde je událost hostována, bude se muset přihlásit. Pokud nemají účet na stejném webu, budou vyzváni k zadání tohoto hesla panelisty.

4

Kliknutím na Zobrazit upřesňující možnosti můžete přizpůsobit možnosti zvuku, přidat agendu, vyžadovat registraci , uspořádat tréninkovou relaci adalší.

5

Kliknutím na Naplánovat naplánujte událost na pozdější datum.