Naplánovat webinář

Než začnete

Viz Porovnání zkušeností ve webinářích Webex a rozhodněte se, která zkušenost účastníků je pro váš webinář nejlepší.

1

Přihlaste se k webu Webexa pak vyberte Naplánovat webinář.

2

Zadejte informace o webináři, například Téma, Heslo webinářea Datum a čas.

3

U plánů, které podporují 3000 nebo více uživatelů, vyberte, zda chcete webinář v zobrazení webového vysílání.


 

Pokud máte více než 10 000 účastníků, bude automaticky vybráno zobrazení webového vysílání pro účastníky.

4

Chcete-li, aby webinář probíhal hladce, pozvěte panelisty, aby sloužili jako odborníci na danou problematiku.

5

Kliknutím na Zobrazit pokročilé možnosti přizpůsobíte možnosti zvuku, budete vyžadovatregistraci, uspořádáte praktickou relaci adalší.

6

Klepněte na tlačítko Naplánovat.

Zahájení webináře

Přihlaste se k webuWebex, vyberte Schůzky ,vyhledejte svůj webinář avyberte Spustit webinář .

Pokud hostujete webinář v zobrazení webového vysílání , až budete připravenizahájit vysílání, klikněte na Spustit webové vysílání,zvolte rozložení streamování a pak klikněte na Přejít do ostrého provozu.

Připojte se k webináři

Když jste pozváni na webinář, hostitel vám pošle e-mailovou pozvánku. Z pozvánky se můžete zaregistrovat a připojit se k webináři.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku, kterou ti hostitel poslal.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud je nutná registrace, klikněte na Zaregistrovat, zadejte své jméno a e-mailovou adresu a po schválení registrace otevřete potvrzovací e-mail.
  • Pokud registrace není nutná, vyberte Připojit se k webináři ,zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na Připojit se k webináři.

Když se připojíte k webináři v zobrazení webovéhovysílání, otevře se ve vašem prohlížeči a začne, jakmile hostitel začne streamovat webové vysílání.

Role webináře

Co můžete ve webináři dělat, se liší v závislosti na roli, která vám byla přidělena. Hostitelé a spoluhostitelé mohou účastníkům přiřazovat role a vytvářet tak interaktivní a poutavé prostředí. Hostitelé mohou také přiřadit různá oprávnění k chatu účastníkům a panelistům. Další informace o konkrétních oprávněních a odpovědnostech jednotlivých rolí naleznete v tématu Role ve webinářích Webex.

Hostitel

Hostitelé naplánují a spravují webinář. Jsou schopni přiřadit role účastníkům, stejně jako mnoho stejných oprávnění jako ostatní role.

Spoluhostitel

Cohostitelé mají mnoho stejných oprávnění jako hostitel. To jim umožňuje pomoci hostiteli spravovat webinář nebo je spustit, pokud má hostitel zpoždění.

Panelista

Panelisté jsou odborníci na danou problematiku, kteří hovoří na vašem webináři. Mohou odpovídat na otázky, chatovat veřejně i soukromě a více moderovat webinář.

Přednášející

Přednášející jsou odborníci na danou problematiku, kteří hovoří na vašem webináři a kteří mohou sdílet obsah se všemi účastníky.

Osoba zaznamenávající poznámky

Poznámka: Příjemci píší a publikují poznámky, na které lze v budoucnu odkazovat, nebo poskytují shrnutí pro osoby, které se nemohly zúčastnitwebináře.

Účastník

Účastníci jsou účastníci webináře.

Připojit ke zvuku

Můžete připojit svůj zvuk, aby vás účastníci slyšeli. Přečtěte si, jak upravit nastavení zvuku a ztlumit a zrušit ztlumení během webináře.

1

Klikněte na možnosti připojení zvuku v okně Náhled.

2

Zvolte, jak chcete zvuk slyšet:

  • Použití zvuku v počítači– Používejte počítač s náhlavní soupravou nebo reproduktory. Toto je výchozí typ připojení zvuku.

    Můžete vyměnit náhlavní soupravu, reproduktory a mikrofon.

  • Zavolejte mi na– Zadejte nebo vyberte telefonní číslo do práce nebo domů, na které chcete webinář volat.

  • Zavolat– Při zahájení webináře se připojte z telefonu. Seznam globálních telefonních čísel je k dispozici po připojení k webináři.

  • Nepřipojujte se kezvuku – Ve webináři neuslyšíte žádný zvuk prostřednictvím počítače ani telefonu. Tuto možnost použijte, pokud jste na webináři, ale chcete ke sdílení obsahu použít počítač.

3

Pokud se chcete připojit k webináři se ztlumeným zvukem, klikněte na Ztlumit.

Když je mikrofon ztlumený, zobrazí se Zrušit ztlumení. Klikněte na Zrušit ztlumení, pokud chcete mluvit ve webináři. Stisknutím mezerníku můžete během webináře dočasně zrušit ztlumení.

Pokud se k webináři připojujete jako účastník, automaticky se k němu připojíte se ztlumeným zvukem. Ztlumení může zrušit pouze hostitel nebo spoluhostitel. Účastníci webináře v zobrazení webového vysílání se nemohou připojit ke zvuku.

Spustit mé video

Připojte se k videu, aby vás účastníci mohli vidět během webináře.

Účastníci se nemohou připojit k videu před webinářem nebo během něj.

1

Pokud se chcete připojit k webináři s vypnutým videem, klikněte na Zastavit video

Když je video vypnuté, zobrazí se Spustit video.

2

Klikněte na Spustit video, když chcete video zobrazit.

Ve výchozím nastavení se video s vlastním zobrazením zobrazuje v zrcadlovém zobrazení. Zrcadlové zobrazení můžete vypnout, pokud se chcete vidět ve svém videu s vlastním zobrazením stejným způsobem, jakým vás vidí ostatní účastníci.

3

Klikněte na Připojit se k webináři.

Sdílet obsah

Sdílejte obsah ze svého zařízení, aby byli účastníci webináře informováni a zapojeni. Můžete sdílet celou obrazovku s ostatními nebo zvolit, které soubory a aplikace chcete sdílet, abyste mohli vše ostatní ponechat v soukromí.


Účastníci nemohou sdílet obsah ze svých zařízení s ostatními účastníky webináře.

V ovládacích prvcích webináře vyberte Sdílet a zvolte, co chcete sdílet s účastníky.

Sdílet obsah

Další informace o sdílení obrazovky, aplikace, souboru nebo tabule najdete v tématu Sdílení obsahu ve schůzkách a událostech.

Záznam webináře

Vaše webináře jsou důležité. Pokud tam nemůže být celý váš tým nebo pokud chcete zpřístupnit zaznamenané webináře, zaznamenejte svůj webinář a sdílejte je později. Záznam obsahuje zvuk, video a prezentace.

Když naplánujete webinář, můžete povolit automatické nahrávání, které začne při jeho spuštění. Je možné, že správce webu také povolil automatické nahrávání pro váš web.

Během webinářevyberte Nahráta klikněte na Nahrát.

Vy a vaši účastníci vidíte indikátor nahrávání v pravém horním rohu aplikace Webex Webinars.

Po skončení webináře obdržíte e-mail s odkazem na nahrávání. Záznam obvykle dorazí do 24 hodin po skončení webináře, ale to se liší v závislosti na velikosti záznamu, šířce pásma webu a dalších faktorech.