Cisco Webex-lokaletelefon giver en kollaborativ arbejdsoplevelse for huddle spaces og i mødelokaler. Du kan bruge telefonen til at foretage opkald, til at dele oplysninger og til at samarbejde under møder. Tilslut en skærmvisning, og så kan du samarbejde med alle i lokalet.

Enheden har to tilstande – vågen og halvvågen. Når enheden er inaktiv i to minutter, går den i tilstanden halvvågen.

Du vækker enheden, når du rører ved LCD-skærmen eller modtager et opkald eller en mødebesked.

Telefonen har en linje, der håndterer op til 2 opkald. Den bruger fire indbyggede mikrofoner med 360-graders dækning, så folk hører dig helt tydeligt fra op til 3 meter (10 fod) væk.

Hvis du bruger Cisco Webex-lokaletelefon i et stort rum, skal du tage højde for de to kablede udvidelsesmikrofoner. Tilbehøret til disse mikrofoner udvider dækningen til 6,1 m x 10 m (20 x 34 fod) og op til 22 personer. Du får de bedste resultater ved at anbringe mikrofonerne mellem 0,91 m (3 fod) og 2,1 m (7 fod) fra telefonen.


Vi anbefaler, at du tilslutter telefonen til en HDMI-skærm, så du får alle fordelene ved enheden. Brug kun de medfølgende HDMI-kabler, når du opretter forbindelse til en HDMI-skærm eller en bærbar computer. Undgå at bruge andre kabler eller adaptere.

Figur 1. Cisco Webex-lokaletelefon
Den øverste visning af Cisco Webex-konferencetelefon med startskærm

Cisco Webex-lokaletelefon indeholder flere knapper og hardwarefunktioner, der gør det muligt at få adgang til telefonfunktionerne.

Brug følgende figurer til at identificere telefonknapperne og hardwaredelene.

Figur 2. Cisco Webex-lokaletelefonØverste visning
Billedforklaringer: Nummer 1 peger på LED-bjælken. Nummer 2 peger på de kabelforbundne mikrofonporte. Nummer 3 peger tasten til afbrydelse af lyd. Nummer 4 peger på lydstyrkeknappen. Nummer 5 peger på startskærmen.
Figur 3. Cisco Webex-lokaletelefon Set bagfra
Billedforklaringer: nummer 6 peger på computerens HDMI-port. Nummer 7 peger på LAN-porten. Nummer 8 peger på HDMI-skærmporten.

Følgende tabel beskriver hardwarefunktionerne på Cisco Webex-lokaletelefon.

Tabel 1. Cisco Webex-lokaletelefon Taster og hardware

Hardwarefunktion

Formål

1. LED-bjælke

Indikerer opkaldstilstande:

  • Grønt lys = aktivt opkald

  • Grønt blink = indgående opkald

  • Grønt, pulserende = parkeret opkald

  • Rødt lys = lydløst opkald

2. Port til udvidelsesmikrofon

Kabelstik til kablet udvidelsesport i porten.

3. Tavs

En mikrofon med en skråstreg gennem sig

Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået fra, lyser LED-bjælken rødt.

Hvis du slår lyden for telefonen fra, så afbrydes lyden i de kablede udvidelsesmikrofoner også.

4. Lydstyrke

lydstyrkeikonet med et minustegn i venstre side og et plustegn til højre

Justerer højttalertelefonens lydstyrke og gør et indgående opkald lydløst.

5. Startskærm

Viser ikonerne Ring op Grønt opkaldsikon, Del Blåt delingsikon, Møder Orange mødeikon og Deltag i Webex Blåt Webex Meetings-ikon. Du kan kun se de konfigurerede funktioner.

6. HDMI-indgangsport

Opretter forbindelse mellem telefonen og computeren.

7. LAN-port

Tilslutter din telefon til dit netværk.

8. HDMI-udgangsport

Tilslutter telefonen til din eksterne HDMI-skærm.

Cisco Webex-lokaletelefon-startskærmen gør det muligt at få nem adgang til funktionerne.

Funktioner, der er tilgængelige, er baseret på, hvordan telefonen opretter forbindelse til netværket. Hvis du ikke kan se et ikon på din startskærm, er funktionen ikke tilgængelig for dig.

Brug følgende tal til at identificere ikonerne på startskærmen.

Figur 4. Cisco Webex-lokaletelefon Startskærm
Billedforklaringer: Nummer 1 peger på ikonet Del. Nummer 2 peger på ikonet Møder. Nummer 3 peger på øverste venstre hjørne på telefonskærmen Nummer 4 peger på ikonet for opkald. Nummer 5 peger på ikonet for Forbind Webex.

Følgende tabel beskriver funktionerne i startskærmen.

Tabel 2. Cisco Webex-lokaletelefon Ikoner på startskærm

Ikon

Formål

1. DelBlåt ikon for del

Tryk på Del for at dele oplysninger på en HDMI-skærm. Vælg én af følgende muligheder:

  • Del via din WebEx-app – del indhold fra din Cisco WebEx-app til din skærmvisning.

  • Gæstedeling – del oplysninger uden en Webex-app eller Webex-konto.

  • Kabeldeling – del oplysninger med et HDMI-kabel.

2. Møder Orange ikon for møder

Tryk på Møder for at få vist en liste over planlagte Webex-møder eller for at deltage i et møde via din kalender.

3. Øverste venstre hjørne på telefonskærmen

Tryk på det øverste venstre hjørne på telefonskærmen for at justere skærmens lysstyrke eller for at få adgang til telefonindstillingsmenuen.

Din telefon statusvises også her. En rød prik Ikon for rød prik angiver, at telefonen ikke virker, og at den skal tilses af en administrator.

4. Ring op Grønt ikon for ring op

Tryk på Ring op for at foretage et opkald, få vist en liste over seneste opkald.

5. Deltag i Webex Blå ikon for Webex Meetings

Tryk på Deltag i Webex for at deltage i et Webex-møde.

Telefonen opgraderes til ny firmware, fordi nye funktioner blev tilgængelige. Denne opgradering sker, når telefonen er inaktiv, så den ikke afbryder et opkald.

Når det er tid til, at telefonen skal opgraderes, ser du en opgraderingsbesked på din telefon, og en 30-sekunders timer går i gang. Hvis du ikke gør noget, udføres opgraderingen. Men hvis du er optaget, kan du udsætte opgraderingen i 6 timer.

Du kan ikke udsætte vigtige opgraderinger.

Tryk på Udsæt for at forsinke opgraderingen.

Telefonen understøtter et valgfrit sæt med to kablede udvidelsesmikrofoner. Du kan udvide mikrofonerne op til 2,13 m fra telefonen. Du får de bedste resultater ved at anbringe mikrofonerne mellem 0,91 m og 2,1 m fra telefonen.

1

Slut endestykket af mikrofonkablet til porten på siden af telefonen.

2

Forlæng mikrofonkablet til den ønskede position.

Følgende figur viser installation af en kablet udvidelsesmikrofon.
Figur 5. Installation af kablet udvidelsesmikrofon
Installation af kablet udvidelsesmikrofon

Du kan få mest muligt ud af Cisco Webex-lokaletelefon ved at bruge det sammen med Cisco Webex Teams eller mødeappen. Når du har oprettet forbindelse, kan du samarbejde med dine kolleger ved at dele ideer og afholde møder.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under "Webex Teams-appen forbindes automatisk med lokale- og bordenheder" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) eller "Brug Cisco Webex Meeting-computerappen" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).