I starten af et møde kan du få vist navnene på op til fire personer i den øverste ende i de første 60 sekunder. Derefter vises navnet på den person, der aktuelt er tale om kortvarigt, når de begynder at tale.

Hvis din organisation tillader navneetiketter, kan du slå dem til eller fra på din enhed. Når du deaktiverer navneetiketter, vises de ikke under dit næste opkald. Men hvis der findes navneetiketter, vil du stadig modtage dem. Når opkaldet afsluttes, slås navne etiketterne automatisk til igen.


Navneetiketter er ikke tilgængelige på afkodede konferencer eller på soft-klienter.

1

Åbn menuen Indstillinger ved at stryge til højre på startskærmen, og vælg Enhedsindstillinger.

2

Tryk på Navneetiketter til ansigtsgenkendelse, og tryk på til/fra-knappen for at slå etiketter til eller fra for enheden.