Ved starten av et møte kan du se navnene på opptil fire personer på den andre siden de første 60 sekundene. Etterpå vises navnet på personen som snakker kort når vedkommende begynner å snakke.

Hvis organisasjonen din tillater navneetiketter, kan du slå dem på eller av på enheten din. Når du slår av navneetiketter, vises de ikke under neste samtale. Men hvis navneetiketter er tilgjengelige, vil du fortsatt motta dem. Etter at samtalen avsluttes, slås navneetikettene automatisk på igjen.


Navneetiketter er ikke tilgjengelige på transkodede konferanser eller på myke klienter.

1

Åpne innstillingsmenyen ved å sveipe til høyre på startskjermen, og velg Enhetsinnstillinger .

2

Trykk på Ansiktsgjenkjenningsnavnetiketter og trykk på bryteren for å slå etikettene på eller av for enheten din.