Ved starten av et møte kan du vise navnene på opptil fire personer i den andre enden de første 60 sekundene. Etterpå vises navnet på personen som for øyeblikket snakker kort når de begynner å snakke.

Hvis organisasjonen tillater navneetiketter, kan du slå dem på eller av på enheten. Når du deaktiverer navneetiketter, vises de ikke neste samtale. Hvis navneetiketter er tilgjengelige, vil du likevel motta dem. Når samtalen er avsluttet, slås navneetikettene automatisk på igjen.


Navneetiketter er ikke tilgjengelige på transkodede konferanser eller på myke klienter.

1

Åpne innstillingsmenyen ved å sveipe til høyre på startskjermen, og velg Enhetsinnstillinger.

2

Trykk på Navneetiketter for ansiktsgjenkjenning og trykk på bryteren for å slå etikettene på eller av for enheten din.