Na početku sastanka možete vidjeti imena do četiri osobe na udaljenom kraju prvih 60 sekundi. Nakon toga, ime osobe koja trenutno govori nakratko se pojavljuje kada počne govoriti.

Ako vaša organizacija dopušta oznake imena, možete ih uključiti ili isključiti na svom uređaju. Kada isključite oznake imena, one se neće pojaviti tijekom vašeg sljedećeg poziva. Međutim, ako su naljepnice s imenima dostupne, ipak ćete ih primiti. Nakon što poziv završi, oznake imena se automatski ponovno uključuju.


Oznake imena nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili na softverskim klijentima.

1

Otvorite izbornik postavki povlačenjem prsta udesno na početnom zaslonu i odaberite Postavke uređaja .

2

Dodirnite Oznake imena za prepoznavanje lica i ​​dodirnite prekidač za uključivanje ili isključivanje oznaka za vaš uređaj.