Na začátku schůzky můžete po dobu prvních 60 sekund zobrazit jmenovky až 4 osob na vzdáleném konci. Poté se jméno aktivního řečníka na chvíli zobrazí, když začne mluvit.

Pokud jsou pro vaši organizaci povoleny jmenovky, můžete je na zařízení pro místnosti zapínat a vypínat z ovladače Touch 10. Pokud vypnete jmenovky, nebudou při dalším hovoru odesílány. Jmenovky však obdržíte, pokud jsou k dispozici. Po ukončení hovoru se jmenovky automaticky zapnou.


Jmenovky nejsou k dispozici u konferencí s transkódováním ani u softwarových klientů.

1

Na ovladači Touch 10 klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a následně na možnost Nastavení.

2

Klepněte na možnost Jmenovky s rozpoznáváním obličeje a klepnutím na přepínač zapněte nebo vypněte jmenovky na svém zařízení.