Na początku spotkania przez pierwsze 60 sekund możesz wyświetlić nazwiska maksymalnie czterech osób na drugim końcu spotkania. Następnie, gdy zacznie mówić, na krótko pojawi się imię aktualnie mówiącej osoby.

Jeśli Twoja organizacja zezwala na etykiety z nazwiskami, możesz je włączać i wyłączać na swoim urządzeniu. Jeśli wyłączysz etykiety z nazwiskami, nie będą one wyświetlane podczas następnej rozmowy. Jeśli jednak etykiety z imionami są dostępne, nadal je otrzymasz. Po zakończeniu połączenia etykiety z nazwiskami zostaną automatycznie ponownie włączone.


Etykiety nazw nie są dostępne w transkodowanych konferencjach ani na klientach programowych.

1

Otwórz menu ustawień, przesuwając palcem w prawo na ekranie głównym i wybierz Ustawienia urządzenia .

2

Stuknij pozycję Etykiety nazw rozpoznawania twarzy i stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć etykiety dla urządzenia.