בתחילת פגישה, אתה יכול להציג את שמותיהם של עד ארבעה אנשים בקצה המרוחק במשך 60 השניות הראשונות. לאחר מכן, שמו של האדם המדבר כעת מופיע בקצרה כאשר הוא מתחיל לדבר.

אם הארגון שלך מאפשר תוויות שמות, תוכל להפעיל או לכבות אותן במכשיר שלך. כאשר אתה מכבה את תוויות השמות, הן לא יופיעו במהלך השיחה הבאה שלך. עם זאת, אם תוויות שמות זמינות, עדיין תקבל אותן. לאחר סיום השיחה, תוויות השמות מופעלות מחדש באופן אוטומטי.


תוויות שמות אינן זמינות בוועידות מקודדות או בלקוחות קלים.

1

פתח את תפריט ההגדרות על ידי החלקה ימינה במסך הבית, ובחר ב הגדרות מכשיר .

2

הקש על תוויות שמות של זיהוי פנים והקש על המתג כדי להפעיל או לכבות את התוויות עבור המכשיר שלך.