Videolayoutvisninger

Der er fire visninger, som du kan vælge fra. Der er forskellige fordele ved at bruge hver af disse visninger, og du kan altid skifte visning.

  • Gittervisning – nyttig, når du vil holde øje med mange talere i et stort møde.

  • Stak visning– nyttig, når du vil se andre deltagere vises over aktiv taler eller delt indhold.

  • Side om side-visning – nyttig, når du vil se deltagere vises ved siden af aktiv taler eller delt indhold.

  • Fuldskærmsvisning- Nyttig, når du ønsker at flyder paneler og skalere dem frit, eller træk dem til en anden skærm.

For oplysninger om den maksimale kapacitet for møder, webinarerog begivenheder, se Hvad er det maksimale antal deltagere i en Webex-session eller et opkald?

Du kan bruge gittervisning til at se op til 25 deltagere samtidigt. Du kan bruge Gittervisning, så længe ingen deler indhold på mødet. Denne funktion kræver Cisco Webex af videoplatform version 2.0. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Webex Meetings versionsnummer.

Op til 25 videostreams kan komme fra videosystemer. Hvis der er mere end 25 deltagere i mødet, vises navnet på videosystemet i miniaturebilledet i stedet for en videostream på den anden og senere sider.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, hvem der har talt senest, hvem der viser deres video, og alfabetisk rækkefølge. De deltagere, som senest har talt, vises først, efterfulgt af deltagere, som viser deres video. Du kan låse fokus på de første seks miniaturevideoer.

Hvis der er mere end 25 deltagere, kan du justere, hvem du ser, ved at vælge siden NæsteIkonet Næste side og ikonerne ForrigeForrige sideikon side.

Vælger gittervisning

Stak visning viser aktiv taler eller delt indhold på trin. Over trinet kan du se miniaturevideoer af op til seks andre deltagere.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, hvem der har talt senest, hvem der viser deres video, og alfabetisk rækkefølge. De deltagere, som senest har talt, vises først, efterfulgt af deltagere, som viser deres video. Du kan låse fokus på de første 6 miniaturevideoer.

Du kan justere, hvilke deltagere du ser i miniatureikonvideoerne ved at vælge ikonerne NæsteIkonet Næste side side og ForrigeForrige sideikon side.

Valg aftaksvisning

Fokus flyttes over på det delte indhold, når nogen begynder at dele.

Valg af stakvisning med delt indhold

Side om side-visning viser aktiv taler eller delt indhold på trin. Til højre for trinen kan du se miniaturevideoer af op til seks andre deltagere.

Sorteringsrækkefølgen af miniaturevideoer er baseret på, hvem der har værts- og præsentationsværtsrollerne, hvem der har talt senest, hvem der viser deres video, og alfabetisk rækkefølge. De deltagere, som senest har talt, vises øverst efterfulgt af deltagere, som viser deres video.

Valg af side om side-visning

Fokus flyttes over på det delte indhold, når nogen begynder at dele.

Valg af side om side-visning med delt indhold

Fuldskærmsvisning skjuler menubjælken øverst i applikationsvinduet og øger størrelsen af videoindholdet, så du kan se det mere tydeligt. Du kan bruge fuldskærmsvisning med ethvert af de andre videolayouts.

Vælger visning på fuld skærm

Når der er delt indhold, øger visningen i fuld skærm størrelsen af det delte indhold og giver dig mulighed for at ændre størrelsen på eller flytte paneler omkring delt indhold, selv til en anden skærm.

Valg af fuldskærmsvisning med delt indhold

Skift dit layout

For at ændre visningen skal du klikke på Layout og derefter vælge enLayoutikon visning.


 

Når der ikke deles noget indhold, er standardlayoutet Gittervisning, men ikonet ændres for at afspejle det layout, du bruger i øjeblikket.

Brug visning på fuld skærm

Klik på Layout , og slå visningtil/fra i fuld skærm.