תצוגות פריסת וידאו

ישנן ארבע תצוגות לבחירה. לכל אחת מהתצוגות האלה יש יתרונות משלה, וניתן להחליף תצוגות בכל עת.

  • תצוגת רשת - שימושית כאשר ברצונך לחלק את תשומת הלב להרבה דוברים בפגישה גדולה.

  • תצוגת ערימה - שימושית כאשר ברצונך לראות משתתפים אחרים מופיעים מעל לדובר הפעיל או לתוכן המשותף.

  • תצוגה זה לצד זה - שימושית כאשר ברצונך לראות את המשתתפים לצד הדובר הפעיל או התוכן המשותף.

  • תצוגת מסך מלא - שימושית כאשר ברצונך להציף לוחות ולשנות את הגודל שלהם באופן חופשי, או לגרור אותם לצג אחר.

לקבלת מידע על הקיבולת המרבית עבור פגישות, וובינרים ואירועים, ראה ‏‫מהו המספר המרבי של משתתפים בפגישה או בשיחה של Webex?‬

תצוגת רשת מאפשרת לך לראות עד 25 משתתפים בו-זמנית. באפשרותך להשתמש בתצוגת רשת כל עוד מישהו משתף תוכן בפגישה. תכונה זו מחייבת להשתמש בפלטופרמת הווידאו של Cisco Webex גרסה 2.0. כדי לגלות באיזו גרסה אתה משתמש, ראה ‬‏‫מצא את מספר הגרסה של פגישות ה- Webex.

עד 25 הזרמות וידאו יכולות להגיע ממערכות וידאו. אם יש יותר מ-25 משתתפים בפגישה, בדף השני ואילך שם מערכת הווידאו מוצג בתמונה הממוזערת במקום הזרמת וידאו.

סדר המיון של סרטוני הווידאו הממוזערים מבוסס על תפקידי המארח והמציג, מי דיבר לאחרונה, מי מציג את הווידאו שלו והסדר האלפביתי. האנשים שדיברו לאחרונה מופיעים ראשונים, ואחריהם משתתפים שמציגים את הווידאו שלהם. ניתן לנעול את המיקוד על ששת סרטוני הווידאו הממוזערים הראשונים.

אם ישנם יותר מ-25 משתתפים, תוכל לכוונן את מי תראה על-ידי בחירת הסמלים הדף הבא הדף הבא והדף הקודם הדם הקודם.

בחירת תצוגת רשת

תצוגת ערימה מציגה את הדובר הפעיל או את התוכן המשותף על הבמה. מעל הבמה, תוכל לראות סרטוני וידאו ממוזערים של עד שישה משתתפים אחרים.

סדר המיון של סרטוני הווידאו הממוזערים מבוסס על תפקידי המארח והמציג, מי דיבר לאחרונה, מי מציג את הווידאו שלו והסדר האלפביתי. האנשים שדיברו לאחרונה מופיעים ראשונים, ואחריהם משתתפים שמציגים את הווידאו שלהם. תוכל לנעול את המיקוד על 6 סרטוני הווידאו הממוזערים הראשונים.

תוכן לכוונן את המשתתפים שתראה בסרטוני הווידאו הממוזערים על-ידי בחירה בסמלים הדף הבא הדף הבא והדף הקודם הדף הקודם.

בחירת תצוגת מחסנית

הפוקוס משתנה לתוכן המשותף כשמישהו מתחיל לשתף.

בחירת תצוגת ערימה עם תוכן משותף

תצוגה זה לצד זה מציגה את הדובר הפעיל או את התוכן המשותף על הבמה. מימין לבמה ניתן לראות סרטוני וידאו ממוזערים של עד שישה משתתפים אחרים.

סדר המיון של סרטוני הווידאו הממוזערים מבוסס על תפקידי המארח והמציג, מי דיבר לאחרונה, מי מציג את הווידאו שלו והסדר האלפביתי. האנשים שדיברו לאחרונה מופיעים למעלה, ואחריהם משתתפים שמציגים את הווידאו שלהם.

בחירה בתצוגה זה לצד זה

הפוקוס משתנה לתוכן המשותף כשמישהו מתחיל לשתף.

בחירה בתצוגה זה לצד זה עם תוכן משותף

תצוגת מסך מלא מסתירה את שורת התפריטים בחלק העליון של חלון היישום ומגדילה את הגודל של תוכן הווידיאו כך שניתן לראות אותו בצורה ברורה יותר. באפשרותך להשתמש בתצוגת מסך מלא עם כל אחת מפריסות הווידאו האחרות.

בחירת בתצוגת מסך מלא

כאשר יש תוכן משותף, תצוגת מסך מלא מגדילה את גודל התוכן המשותף ומאפשרת לך לשנות את גודל החלוניות או להזיז אותן מסביב לתוכן משותף, אפילו לצג אחר.

בחירת תצוגת מסך מלא עם תוכן משותף

החלפת הפריסה

כדי לשנות את התצוגה, לחץ על סמל פריסה פריסה ולאחר מכן בחר תצוגה.


 

כאשר לא משותף תוכן, פריסת ברירת המחדל היא 'תצוגת רשת', אך הסמל משתנה כדי לשקף את הפריסה שאתה משתמש בה כעת.

שימוש בתצוגת מסך מלא

לחץ על פריסה , ולאחר מכן הפעל תצוגה במסך מלא.