Zobrazení rozložení videa

Můžete si vybrat ze čtyř zobrazení. Použití každého z těchto zobrazení má své výhody a zobrazení můžete kdykoli změnit.

  • Zobrazení mřížky – užitečné, pokud chcete rozdělit svou pozornost na mnoho řečníků na velké schůzce.

  • Zobrazení zásobníku – Užitečné, když chcete, aby se nad aktivním řečníkem nebo sdíleným obsahem zobrazovali další účastníci.

  • Zobrazení vedle sebe – Užitečné, když chcete vidět účastníky, kteří se zobrazují vedle aktivního reproduktoru nebo sdíleného obsahu.

  • Zobrazení na celou obrazovku – Užitečné, když chcete plovoucí panely a volně škálovat jejich měřítko nebo je přetáhnout na jiný monitor.

Informace o maximální kapacitě pro schůzky, webináře a události naleznete v části Jaký je maximální počet účastníků u relace nebo hovoru služby Webex ?

Zobrazení mřížky umožňuje zobrazení až 81 účastníků současně. Zobrazení mřížky můžete použít, pokud nikdo nesdílí obsah schůzky. Tato funkce vyžaduje platformu Webex video verze 2.0. Najděte číslo verze aplikace Webex Meetings.

Z videosystémů může pocházet až 25 video streamů. Pokud je schůzky více než 25 účastníků, na druhé a jakékoli pozdější stránce se název videosystému zobrazí v miniatuře místo video streamu.

Pořadí řazení miniatur videí je založeno na tom, kdo má role hostitele a moderátora, kdo mluvil naposledy, kdo zobrazuje jejich video, a abecední pořadí. Nejprve se objeví účastníci, kteří mluvili naposledy, následovaní účastníky, kteří ukazují své video. Zaostření můžete uzamknout na prvních šest miniatur videí.

Pokud je více než 25 účastníků, můžete upravit, koho vidíte, výběrem ikon Další stránkaIkona další stránky a Předchozí stránkaIkona předchozí stránky.

Výběr zobrazení Mřížka

Zobrazení zásobníku zobrazuje aktivní reproduktor nebo sdílený obsah na ploše. Nad jevištěm můžete vidět miniatury videí až šesti dalších účastníků.

Pořadí řazení miniatur videí je založeno na tom, kdo má role hostitele a moderátora, kdo mluvil naposledy, kdo zobrazuje jejich video, a abecední pořadí. Nejprve se objeví účastníci, kteří mluvili naposledy, následovaní účastníky, kteří ukazují své video. Zaostření můžete uzamknout na prvních 6 miniatur videí.

Účastníci, které vidíte v miniaturách videí, můžete upravit výběrem ikon Další stránka a Předchozí Ikona další stránky Ikona předchozí stránky stránka.

Výběr zobrazení Zásobníku

Fokus se přesune na sdílený obsah, když někdo začne sdílet.

Výběr zobrazení Zásobníku se sdíleným obsahem

Vedle sebe se zobrazí aktivní reproduktor nebo sdílený obsah na ploše. Napravo od pódia můžete vidět miniatury videí až šesti dalších účastníků.

Pořadí řazení miniatur videí je založeno na tom, kdo má role hostitele a moderátora, kdo mluvil naposledy, kdo zobrazuje jejich video, a abecední pořadí. Účastníci, kteří mluvili naposledy, se objeví nahoře, následovaní účastníky, kteří ukazují své video.

Výběr zobrazení vedle sebe

Fokus se přesune na sdílený obsah, když někdo začne sdílet.

Zobrazení na celé obrazovce skryje panel nabídek v horní části okna aplikace a zvětší velikost videoobsahu, abyste jej mohli vidět jasněji. Zobrazení na celou obrazovku můžete použít s jakýmkoli jiným rozvržením videa.

Výběr zobrazení na celou obrazovku

Když je sdílený obsah, zobrazení na celé obrazovce zvětší velikost sdíleného obsahu a umožní změnit velikost nebo přesunout panely kolem sdíleného obsahu, a to i na druhý monitor.

Přepnutí rozložení

Pokud chcete zobrazení změnit, klikněte na Rozložení Ikona rozložení a vyberte zobrazení.


 

Pokud není sdílen žádný obsah, výchozí rozložení je zobrazení Mřížka, ale ikona se změní tak, aby odrážela rozložení, které právě používáte.

Použití zobrazení na celou obrazovku

Klikněte na Rozložení a potom přepněte zobrazení na celou obrazovku.