Visninger av videooppsett

Det finnes fire visninger du kan velge mellom. Det finnes fordeler ved å bruke hver av disse visningene, og du kan bytte visning når som helst.

  • Rutenettvisning – nyttig når du vil dele oppmerksomheten på mange talere i et stort møte.

  • Stablet visning – nyttig når du vil se andre deltakere vises over den aktive taleren eller det delte innholdet.

  • Side ved side-visning – nyttig når du vil se deltakere vises ved siden av den aktive taleren eller det delte innholdet.

  • Fullskjermsvisning – nyttig når du vil flyte paneler og skalere dem fritt, eller dra dem til en annen skjerm.

Hvis du vil ha informasjon om maksimal kapasitet for møter, nettseminar og hendelser, se Hva er maksimalt antall deltakere i en Webex-økt eller -samtale?

Rutenettvisning lar deg se opptil 81 deltakere samtidig. Du kan bruke rutenettvisning så lenge ingen deler innhold i møtet. Denne funksjonen krever Webex-videoplattform versjon 2.0. Finn versjonsnummeret ditt for Webex Meetings .

Opptil 25 videostrømminger kan komme fra videosystemer. Hvis det er mer enn 25 deltakere i møtet, vises navnet på videosystemet på den andre siden og senere sider i miniatyrbildet i stedet for en videostrøm.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin. Du kan låse fokus på de første seks miniatyrbildevideoene.

Hvis det er mer enn 25 deltakere, kan du justere hvem du ser ved å velge Neste sideNeste side-ikon og Forrige sideForrige side-ikon ikoner.

Velge rutenettvisning

Stablet visning viser den aktive taleren eller det delte innholdet på scenen. Over scenen kan du se miniatyrbildevideoer av opptil seks andre deltakere.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin. Du kan låse fokus på de første seks miniatyrbildevideoene.

Du kan justere hvilke deltakere du ser i miniatyrbildevideoene, ved å velge ikonene Neste side Neste side-ikon og Forrige side Forrige side-ikon.

Velge stablet visning

Fokuset flyttes til det delte innholdet når noen begynner å dele.

Velge stablet visning med delt innhold

Side ved side-visning viser den aktive taleren eller det delte innholdet på scenen. Til høyre for scenen kan du se miniatyrbildevideoer av opptil seks andre deltakere.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som snakket sist, vises øverst, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin.

Velge side ved side-visning

Fokuset flyttes til det delte innholdet når noen begynner å dele.

Fullskjermsvisning skjuler menylinjen øverst i programvinduet og øker størrelsen på videoinnholdet slik at du kan se det tydeligere. Du kan bruke fullskjermvisning med alle de andre videooppsettene.

Velge fullskjermsvisning

Når det er delt innhold, øker fullskjermsvisningen størrelsen på det delte innholdet og lar deg endre størrelse på eller flytte paneler rundt delt innhold, selv til en annen skjerm.

Bytt oppsett

Hvis du vil bytte visning, klikker du på Oppsett Oppsett-ikon og velger deretter en visning.


 

Når ikke noe innhold er delt, er standardoppsettet Rutenettvisning, men ikonet endres for å gjenspeile oppsettet du bruker for øyeblikket.

Bruk fullskjermvisning

Klikk på Oppsett , og veksle deretter Fullskjermvisning på.