Режими компонування відео

Ви можете вибрати один із чотирьох режимів компонування. Кожен із них має свої переваги. Переключатися між режимами можна будь-коли.

  • Режим Grid (Таблиця) зручно використовувати, коли ви хочете водночас приділяти увагу багатьом спікерам на великій зустрічі.

  • Режим Stack (У ряд) зручно використовувати, якщо ви хочете бачити інших учасників над активним спікером або демонстрацією вмісту.

  • Режим Side by side (Поряд) зручно використовувати, якщо ви хочете бачити інших учасників поряд з активним спікером або демонстрацією вмісту.

  • Повноекранний режим зручно використовувати, якщо ви хочете вільно переміщати й масштабувати панелі.

Щоб дізнатися про обмеження кількості учасників зустрічей, вебінарів і подій, ознайомтеся зі статтею Яка максимальна кількість учасників сеансу чи виклику Webex?

У режимі Grid (Таблиця) можна бачити щонайбільше 25 учасників водночас. Цей режим можна використовувати, лише якщо ніхто з учасників зустрічі не ділиться вмістом. Для роботи цієї функцію потрібна відеоплатформа Cisco Webex версії 2.0. Щоб дізнатись, яку версію ви використовуєте, ознайомтеся зі статтею Де знайти номер версії Webex Meetings.

З відеосистем може поступати до 25 відеопотоків. Якщо на зустрічі більше 25 учасників, то на другій і подальшій сторінках на мініатюрах показуватимуться назви відеосистем, а не відеопотоки.

Порядок сортування мініатюр відео залежить від того, хто має роль організатора й доповідача, хто нещодавно говорив, хто ділиться відео, а також від алфавітного порядку імен. Учасники, які нещодавно говорили, показуються першими. За ними йдуть ті, хто ділиться відео. Ви можете зафіксувати положення перших шести мініатюр відео.

Якщо на зустрічі більше 25 учасників, ви можете вибрати, кого бачити. Для цього натискайте значки Наступна сторінка значок наступної сторінки та Попередня сторінка значок попередньої сторінки.

Вибір режиму Grid (Таблиця)

У режимі Stack (У ряд) на сцені показується активний спікер або демонстрація вмісту. Над сценою показуються мініатюри відео максимум шести інших учасників.

Порядок сортування мініатюр відео залежить від того, хто має роль організатора й доповідача, хто нещодавно говорив, хто ділиться відео, а також від алфавітного порядку імен. Учасники, які нещодавно говорили, показуються першими. За ними йдуть ті, хто ділиться відео. Ви можете зафіксувати положення перших 6 мініатюр відео.

Ви можете вибрати, мініатюри відео яких учасників бачити. Для цього натискайте значки Наступна сторінка значок наступної сторінки та Попередня сторінка значок попередньої сторінки.

Вибір режиму Stack (У ряд)

Коли хтось починає ділитися вмістом, цей вміст потрапляє в центр уваги.

Вибір режиму Stack (У ряд) під час демонстрації вмісту

У режимі Side by side (Поряд) на сцені показується активний спікер або демонстрація вмісту. Праворуч від сцени показуються мініатюри відео максимум шести інших учасників.

Порядок сортування мініатюр відео залежить від того, хто має роль організатора й доповідача, хто нещодавно говорив, хто ділиться відео, а також від алфавітного порядку імен. Учасники, які нещодавно говорили, показуються вгорі. За ними йдуть ті, хто ділиться відео.

Вибір режиму Side by side (Поряд)

Коли хтось починає ділитися вмістом, цей вміст потрапляє в центр уваги.

Вибір режиму Side by side (Поряд) під час демонстрації вмісту

У повноекранному режимі панель меню у верхній частині програми ховається, а розмір вікна відеовмісту збільшується, завдяки чому його краще видно. Ви можете використовувати повноекранний режим із будь-яким компонуванням відео.

Вибір повноекранного режиму

Під час демонстрації вмісту в повноекранному режимі розмір вікна з таким вмістом збільшується. Панелі навколо нього можна збільшувати чи зменшувати, а також переміщувати, зокрема на інший монітор.

Вибір повноекранного режиму під час демонстрації вмісту

Переключення компонування

Щоб змінити подання, натисніть Layout (Компонування) значок компонування та виберіть режим.


 

Якщо ніхто не ділиться вмістом, за замовчуванням використовується режим Grid (Таблиця). Значок змінюється відповідно до вибраного компонування.

Використання повноекранного режиму відео

Натисніть Layout (Компонування) , а потім активуйте перемикач Full-screen view (Повноекранний режим).