Videolayoutvyer

Det finns fyra vyer som du kan välja från. Det finns fördelar med att använda var och en av dessa vyer och du kan när som helst ändra vyer.

  • Rutnätsvy – Användbar när du vill se flera talare i ett stort möte.

  • Buntvy – Användbart när du vill att andra mötesdeltagare ska visas ovanför aktiv talare delat innehåll.

  • Vy sida vid sida – Användbar när du vill att mötesdeltagare ska visas bredvid aktiv talare delat innehåll.

  • Helskärmsbild – användbart när du vill använda flytande paneler och skala dem fritt, eller dra dem till en annan bildskärm.

För information om maximal kapacitet för möten, webbsingareroch händelser, se Vad är det maximala antalet mötesdeltagare i en Webex-session eller ett Webex-samtal?

Med rutnätsvyn kan du visa upp till 25 mötesdeltagare på samma gång. Du kan använda rutnätsvyn så länge ingen delar innehåll i mötet. Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattformsversion 2.0. Se Hitta ditt Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Upp till 25 videoströmmar kan komma från videosystem. Om mötet har fler än 25 deltagare visas videosystemets namn i miniatyr istället för en videoström på den andra och eventuella senare sidor.

Sorteringsordningen för miniatyrvideor baseras på vem som har rollerna värd och presentatör, som har den senaste talaren, som visar sin video i alfabetisk ordning. De mötesdeltagare som nyligen har talat visas först, följt av mötesdeltagare som visar sin video. Du kan låsa fokus på de första sex miniatyrvideor .

Om det finns fler än 25 mötesdeltagare kan du justera vem du ser genom att välja ikonerna NästaIkon på nästa sida sida och Föregående Ikonen Föregående sida sida.

Välja rutnätsvy

I stapelvyn visas aktiv talare eller delat innehåll på fältet. Ovanför detta steg kan du se miniatyrvideor med upp till sex andra deltagare.

Sorteringsordningen för miniatyrvideor baseras på vem som har rollerna värd och presentatör, som har den senaste talaren, som visar sin video i alfabetisk ordning. De mötesdeltagare som nyligen har talat visas först, följt av mötesdeltagare som visar sin video. Du kan låsa fokus på de första 6 miniatyrvideor .

Du kan justera vilka deltagare du ser i miniatyrvideor genom att markera ikonerna NästaIkon på nästa sida sida och Föregående Ikonen Föregående sida sida.

Välja buntvy

Fokus växlar till det delade innehållet när någon börjar dela.

Välja Buntvy med delat innehåll

Sida vid sida-vyn visar aktiv talare eller delat innehåll på arrangera. Till höger på sidan kan du se miniatyrvideor med upp till sex andra deltagare.

Sorteringsordningen för miniatyrvideor baseras på vem som har rollerna värd och presentatör, som har den senaste talaren, som visar sin video i alfabetisk ordning. Mötesdeltagarna som nyligen har gjort det visas överst, följt av mötesdeltagare som visar sin video.

Välja vy sida vid sida

Fokus växlar till det delade innehållet när någon börjar dela.

Välja Vy sida vid sida med delat innehåll

I helskärmsläge döljs menyraden längst upp i programfönstret och videoinnehållet ökar så att du kan se det tydligare. Du kan använda helskärmsbild i alla andra videolayouter.

Välja Helskärmsbild

När det finns delat innehåll ökar helskärmsvyn storleken på det delade innehållet och du kan ändra storlek på eller flytta panelerna runt det delade innehållet, även till en annan skärm.

Välja Helskärmsvy med delat innehåll

Byt layout

Om du vill ändra visning klickar du på Layout och väljer sedan enLayoutikon vy.


 

När inget innehåll delas är standardlayouten Rutnätsvy, men ikonen ändras för att återspegla den layout du använder för närvarande.

Använda helskärmsbild

Klicka på Layout och växla sedanhelskärmsvisning på.