Brug Cisco Headset USB HD-adapteren

Cisco Headset 730 leveres med en USB-adapter til brug med opkaldsenheder, der ikke har en Bluetooth-valgmulighed. USB HD-adapteren kommer ud af boksen, som er præ-parret til dit headset. Adapteren tilsluttes automatisk til dit headset, når det tilsluttes en drevet USB-port.

Når du vil afbryde headsettet, skal du blot tage adapteren ud af opkaldsenheden. Det tager cirka 10 minutter før headsettet accepterer en anden aktiv Bluetooth-forbindelse, efter du afbryder USB HD-adapteren. Du kan også slukke for hovedtelefonerne og derefter tænde det igen for hurtigt at parre en ny enhed.

USB-adapter

Du kan ikke installere firmwareopdateringer til dit headset via USB HD-adapteren.

1

Tilslut din USB HD-adapter til din foretrukne enhed.

2

Tænd for dit Cisco-headset 730.

3

Vælg Cisco TILBEHØR USB-adapter fra din Bluetooth-enhedsliste.

Par USB HD-adapteren til dit headset

Du kan parre din USB HD-adapter igen, hvis du har slettet headsettets Bluetooth-parring eller har brug for at udskifte din adapter.

1

Forbind USB HD-adapteren til din valgte enhed.

2

Brug en kuglepen eller en papirclips til at trykke på parringsknappen på USB HD-adapteren i fire sekunder. Den blå LED øverst på adapteren blinker, når den går i parringstilstand.

USB HD-adapterknap
3

På dit headset skal du skubbe og holde strøm/Bluetooth-switchen i to sekunder. Adapteren og headset-parring automatisk.