Korišćenje USB HD adaptera za Cisco slušalice

Cisco Slušalice 730 se dobija sa USB adapterom za korišćenje sa uređajima za pozivanje koji nemaju Bluetooth opciju. USB HD adapter izlazi iz kutije unapred uparene sa slušalicama sa mikrofonom. Adapter se automatski povezuje sa slušalicama sa mikrofonom kada se priključi na USB port koji se napaja.

Kada želite da prekinete vezu sa slušalicama sa mikrofonom, jednostavno isključite adapter sa uređaja za pozivanje. Potrebno je oko 10 minuta da slušalice sa mikrofonom prihvate drugu aktivnu Bluetooth vezu nakon prekidanja veze sa USB HD adapterom. Takođe možete da isključite slušalice sa mikrofonom, a zatim da ponovo uključite da biste brzo uparili novi uređaj.

USB Adapter

Ne možete da instalirate ispravke firmvera na slušalice preko USB HD adaptera.

1

Priključite USB HD adapter na željeni uređaj.

2

Uključite Cisco Slušalice sa mikrofonom 730.

3

Sa liste Bluetooth uređaja izaberite Cisco HS USB adapter.

Uparite USB HD adapter sa slušalicama sa mikrofonom

Možete ponovo upariti USB HD adapter ako ste izbrisali Bluetooth parove slušalica ili je potrebno da zamenite adapter.

1

Povežite USB HD adapter sa odabranim uređajem.

2

Koristite olovku ili spajalu da biste četiri sekunde pritisnuli dugme "Uparivanje" na USB HD adapteru. Plavi LED na vrhu adaptera trepće kada uđe u režim uparivanja.

Dugme "USB HD adapter"
3

Na slušalicama sa mikrofonom prevucite i držite power/Bluetooth prekidač dve sekunde. Adapter i vaše slušalice se automatski pare.