Korzystanie z adaptera HD USB zestawu nagłownego Cisco

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Cisco jest wyposażony w adapter USB, który umożliwia szybkie podłączanie i odtwarzanie. Adaptera można również używać z urządzeniami obsługującymi połączenia, które nie mają Bluetooth® opcji. Adapter HD USB jest fabrycznie sparowany z zestawem nagłownym. Adapter automatycznie łączy się z zestawem nagłownym po podłączeniu do zasilanego portu USB.

Gdy chcesz odłączyć zestaw słuchawkowy, po prostu odłącz adapter od urządzenia do nawiązywania połączeń. Po odłączeniu adaptera HD USB zestaw nagłowny akceptuje inne aktywne połączenie Bluetooth po jego odłączeniu. Można także wyłączyć zestaw słuchawkowy, a następnie włączyć go ponownie, aby szybko sparować nowe urządzenie.

USB Adapter

 

Nie można zainstalować aktualizacji oprogramowania układowego zestawu nagłownego za pośrednictwem adaptera HD USB firmy Cisco.

1

Podłącz adapter HD USB Cisco do preferowanego urządzenia.

2

Włącz zestaw słuchawkowy.

3

Wybierz opcję Cisco USB HD Adapter z listy urządzeń.


 

Starsze adaptery mogą być widoczne jako Cisco 700 USB Adapter.

Parowanie adaptera HD USB zestawu słuchawkowego Cisco z zestawem nagłownym

Adapter HD USB można ponownie sparować, jeśli Bluetooth® parowanie zestawu nagłownego zostało wymazane lub zachodzi potrzeba wymiany przejściówki.
1

Podłącz adapter HD USB do wybranego urządzenia.

2

Za pomocą długopisu lub spinacza do papieru naciśnij przez cztery sekundy przycisk parowania na adapterze USB HD. Niebieska dioda LED na górze adaptera miga, gdy przechodzi on w tryb parowania.

USB HD Adapter button
3

Przełącz zestaw nagłowny w tryb parowania. Adapter i zestaw słuchawkowy zostaną sparowane automatycznie.