Bruk Cisco USB HD-adapter for hodesett

Cisco Headset 730 leveres med en USB-adapter for bruk med anropsenheter som ikke har et Bluetooth-alternativ. USB HD-adapteren kommer ut av esken som er forhåndsparert med hodesettet. Adapteren kobles automatisk til hodesettet når den kobles til en USB-port med strøm.

Når du vil koble fra hodesettet, kobler du ganske enkelt adapteren fra anropsenheten. Det tar omtrent 10 minutter før hodesettet godtar en annen aktiv Bluetooth-tilkobling etter at du har koblet fra USB HD-adapteren. Du kan også slå av hodesettet og deretter på igjen for å pare en ny enhet raskt.

USB-adapter

Du kan ikke installere fastvareoppdateringer på hodesettet via USB HD-adapteren.

1

Koble USB HD-adapteren til den foretrukne enheten.

2

Slå på Cisco Headset 730.

3

Velg Cisco HS USB-adapter fra listen over Bluetooth-enheter.

Koble USB HD-adapteren til hodesettet

Du kan pare USB HD-adapteren på nytt hvis du har slettet bluetooth-sammenkoblingene til hodesettet eller må bytte ut adapteren.

1

Koble USB HD-adapteren til den valgte enheten.

2

Bruk en penn eller en binders til å trykke ned paringsknappen på USB HD-adapteren i fire sekunder. Den blå LED-lampen på toppen av adapteren blinker når den går inn i paringsmodus.

USB HD-adapter-knapp
3

Skyv og hold inne av/på/Bluetooth-bryteren på hodesettet i to sekunder. Adapteren og hodesettet parer seg automatisk.