Indstil godkendelsesregler for registranter

Hvis du kræver godkendelse for tilmeldingsanmodninger, skal du opsætte regler for automatisk godkendelse eller afvisning af registranter, der bruger logiske strenge. For eksempel kan du kræve, at en mødedeltagers virksomhedsnavn skal indeholde ordet Webex.

Før du begynder

Du kan ikke opdatere godkendelsesregler, efter en begivenhed er blevet tilknyttet et program.

1

Log ind på dit Webex-websted, og Webex Events (klassisk).

2

Vælg Planlæg en begivenhed, og gå derefter til afsnittet Mødedeltagere og tilmelding.

3

Ved Godkendelse påkrævet vælger du Ja.

4

Vælg Opsæt godkendelsesregler.

5

Indstil dine parametre.

6

Når du er færdig med at opsætte en regel, vælger du Tilføj regel.

7

Når du er færdig med at tilføje regler, vælger du Gem.

Brugertilpas tilmeldingsformular

Du kan tilpasse tilmeldingsformularen ved at tilføje eller ændre spørgsmål. Efter du har tilføjet en tilpasset valgmulighed til tilmeldingsformularen, kan du redigere den når som helst.

1

Log ind på dit Webex-websted, og Webex Events (klassisk).

2

Vælg Planlæg enbegivenhed , gå til afsnittet Mødedeltagere & Tilmelding, og vælg linket på Tilmeldingsformular .

3

Under Standardspørgsmål afkrydser du spørgsmålet, som du ønsker, at der skal vises på tilmeldingsformularen.

4

Under Mine tilpassede spørgsmål kan du vælge en valgmulighed for at oprette et tilpasset spørgsmål.

5

For at vælge spørgsmålene, du tidligere har gemt, vælger du Mine tilmeldingsspørgsmål.

6

Hvis det er nødvendigt, skal spørgsmålenes rækkefølge ændres. Vælg Gem.

Viser resultater og virksomhedsnavne på mødedeltagerlisten

Under begivenheden kan du få listen over mødedeltagere til at vise disse to typer oplysninger ved siden af navnet på hver mødedeltager:

  • Virksomhedsnavne, der er baseret på mødedeltagernes svar på spørgsmålet om virksomhed på tilmeldingsblankeskemaet.

  • Resultater, der er baseret på mødedeltagernes svar på spørgsmål på tilmeldingsformularen.

    Du kan sortere listen over mødedeltagere efter scorerne eller søge efter et virksomhedsnavn for at afgøre, hvilke mødedeltagere, der skal gives prioritet under begivenheden.


Hvis du vil vise resultater og virksomhedsnavnene på listen over mødedeltagere, skal du gøre følgende på tilmeldingsblanketten:

  • Under Standardspørgsmål angiver du, at Virksomhed er obligatorisk.

  • Brug valgmuligheden bedømmelse af kundeemne i vinduerne Tilføj afkrydsningsfelter, Tilføj valgmulighedsknapper eller Tilføj rulleliste. Angiv, at alle spørgsmål med tildelte resultater er obligatoriske.

  • For at se resultater og virksomhedsnavne kan du også vente to minutter, efter en påkrævet begivenhed starter, og derefter gøre en mødedeltager til paneldeltager. Tildel derefter rollen som præsentationsvært, og gentildel dem som mødedeltager. I panelet Deltagere skal du klikke på Se alle mødedeltagere ... , og klik derefter på Genind opdater i det vindue, der åbnes. Derfra kan du vælge at vise resultater og vise virksomhedsnavne.

Godkend eller afvis tilmeldingsanmodninger

Hvis du kræver godkendelse til tilmeldingsanmodninger under planlægning eller redigering af en begivenhed, skal du gennemgå og manuelt godkende eller afvise anmodningerne.

1

Log ind på dit Webex-websted, og Webex Events (klassisk).

2

Vælg Webstedsbegivenheder, og find din begivenhed.


 

For at angive at mødedeltagere modtager e-mailmeddelelser med tilmeldingsstatus, når du har behandlet deres anmodninger, skal du gøre dette på siden Planlæg en begivenhed eller Rediger begivenhed.

3

Vælg Anmodninger Under behandling. Du kan også få adgang til godkendte og afviste anmodninger fra denne side.

4

(Valgfri) For at gennemgå detaljer om hver tilmelding skal du på den side, der vises, vælge linket til registrantens navn.

5

Vælg Godkendt eller Afvist for hver individuel registrant, eller vælg muligheden for at acceptere, afvise eller sætte alle anmodninger som Under behandling.

6

Vælg Opdater.

E-mailmeddelelsen til godkendte registranter indeholder tilmeldings-id'et, begivenhedsadgangskoden, hvis nogen, begivenhedsnummeret og et link, som de kan vælge for at deltage i begivenheden.

Send e-mailpåmindelser til registranter

Du kan sende e-mailpåmindelser til mødedeltagere, hvis tilmelding er blevet godkendt.

1

Log ind på dit Webex-websted, og Webex Events (klassisk).

2

Vælg Websted Begivenheder.

3

Find begivenheden, for hvilken du ønsker at sende e-mailpåmindelser, og vælg så linket under symbolet Anmodninger godkendt.

4

På siden der vises, vælg Send e-mail og derefter OK for at bekræfte.

Når du planlægger eller redigerer en begivenhed, kan du også angive, at godkendte registranter automatisk modtager e-mailpåmindelser på den dato og det klokkeslæt, du angiver.