Postavljanje pravila odobravanja za registrante

Ako zahtevate odobrenje za zahteve za registraciju, podesite pravila da automatski odobravaju ili odbijaju registrante koristeći logičke niske. Na primer, možete zahtevati da ime preduzeća učesnika mora da sadrži reč Webex.

Pre nego što počneš

Pravila odobravanja ne možete ažurirati nakon što je događaj povezan sa programom.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Izaberite stavku Zakažite događaj, a zatim idite u odeljak Učesnici & Registracija.

3

Na obaveznom odobravanju izaberite da.

4

Izaberite stavku Podešavanje pravila odobravanja.

5

Postavite svoje parametre.

6

Kada završite sa podešavanjem pravila, kliknite na dugme Dodaj pravilo.

7

Kada završite sa dodavanjem pravila, izaberite sačuvaj.

Prilagođavanje registracionog obrasca

Obrazac za registraciju možete prilagoditi dodavanjem ili promenom pitanja. Nakon što dodate prilagođenu opciju u obrazac za registraciju, možete je uređivati u bilo kom trenutku.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Izaberite stavkuZakaži događaj , idi u odeljak Učesnici & Registracija i izaberi vezu u Registracionom obrascu.

3

U okviruStandardna pitanja proverite pitanja koja želite da se pojave u registracionom obrascu po potrebi ili opcionalnoj.

4

U okviru Mojaprilagođena pitanja izaberite opciju za kreiranje prilagođenog pitanja.

5

Da biste izabrali pitanja koja ste prethodno sačuvali, izaberite moja pitanja o registraciji.

6

Promenite redosled pitanja, ako je potrebno i izaberite Sačuvaj .

Prikaži rezultate potencijalnih klijenta i imena preduzeća na listi učesnika

Tokom događaja, lista učesnika može da prikaže ove dve vrste informacija pored imena svakog učesnika:

  • Imena preduzeća koja se zasnivaju na odgovorima učesnika na pitanje Kompanije u obrascu za registraciju.

  • Rezultati potencijalnih klijenta koji se zasnivaju na odgovorima učesnika na pitanja u obrascu za registraciju.

    Listu učesnika možete sortirati po rezultatima ili tražiti ime kompanije da biste odlučili kojim učesnicima treba da date prioritet tokom događaja.


Ako želite da prikažete rezultate potencijalnih kontakata i imena preduzeća na listi učesnika, uradite sledeće u obrascu za registraciju:

  • U okviru Standardna pitanja navedite da je potrebno preduzeće.

  • Koristite opciju bodovanja potencijalnog klijenta u prozorima "Dodaj polja za potvrdu", "Dodaj dugmad opcije" ili "Dodaj padajuću listu". Navedite da su potrebna sva pitanja sa dodeljenim rezultatima.

  • Da biste prikazali rezultate potencijalnih klijenta i imena preduzeća, takođe možete da sačekate dva minuta nakon početka događaja koji zahteva registracija, a zatim da od učesnika napravite panelistu. Zatim im dodelite ulogu prezentatora, a zatim ih ponovo dodelite kao učesnika. Na panelu Učesnici izaberite stavku Prikaži sve učesnike... , a zatim kliknite na dugme Osveži u prozoru koji se otvara. Odatle možete odlučiti da prikažete rezultate potencijalnih klijenta i prikažete imena preduzeća.

Odobravanje ili odbijanje zahteva za registraciju

Ako zahtevate odobrenje za zahteve za registraciju prilikom zakazivanja ili uređivanja događaja, pregledajte i ručno odobrite ili odbacite zahteve.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Izaberite događaje na lokaciji i pronađite svoj događaj.


 

Da biste naveli da učesnici dobijaju e-poruke o statusu registracije kada obradite njihove zahteve, uradite to na stranici "Planiranje događaja" ili "Uređivanje događaja".

3

Izaberite zahteve na čekanju. Takođe možete da pristupite odobrenim i odbijenim zahtevima sa ove stranice.

4

(Opcionalno) Da biste pregledali detalje o svakoj registraciji, na stranici koja se pojavi izaberite vezu za ime registranta.

5

Izaberite opciju Odobreno ili Odbijeno za svakog pojedinačnog registratora ili izaberite opciju da prihvatite, odbijete ili učinite sve zahteve na čekanju.

6

Izaberite ispravku.

E-poruka za odobrene registrante sadrži ID registracije, lozinku događaja, ako postoji, broj događaja i vezu koju mogu da izaberu da bi se pridružili događaju.

Slanje podsetnika e-pošte registrantima

Podsetnike za e-poštu možete poslati učesnicima čija je registracija odobrena.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju i izaberite Webex Events (klasične).

2

Izaberite događaje lokacije.

3

Pronađite događaj za koji želite da pošaljete e-poruku podsetnika, a zatim izaberite vezu u okviru simbola Zahteva odobreno.

4

Na stranici koja će se pojaviti izaberite pošalji e-poruku, a zatim potvrdite.

Prilikom zakazivanja ili uređivanja događaja, takođe možete navesti da odobreni registranti automatski primaju podsetnike e-pošte na datum i vreme koje navedete.