Goedkeuringsregels instellen voor geregistreerden

Als u goedkeuring voor registratieverzoeken vereist, kunt u goedkeuringsregels instellen om geregistreerden automatisch goed of af te keuren. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de bedrijfsnaam van een deelnemer het woord Webex moet bevatten.

Voordat u begint

U kunt goedkeuringsregels niet bijwerken nadat een gebeurtenis aan een programma is gekoppeld.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer Een gebeurtenis plannen en ga naar het gedeelte Deelnemers & registratie.

3

Bij Goedkeuring vereist selecteert u Ja.

4

Selecteer Goedkeuringsregels instellen.

5

Stel uw parameters in.

6

Wanneer u een regel hebt ingesteld, selecteert u Regel toevoegen.

7

Wanneer u de gewenste regels hebt toegevoegd, selecteert u Opslaan.

Het registratieformulier aanpassen

U kunt het registratieformulier aanpassen door vragen toe te voegen of te wijzigen. Wanneer u een aangepaste optie hebt toegevoegd aan het registratieformulier, kunt u deze op elk gewenst moment bewerken.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer Een gebeurtenisplannen. Ga naar het gedeelte Deelnemers & registratie en selecteer de koppeling bijRegistratieformulier.

3

Schakel onder Standaardvragen de vragen in die u op het registratieformulier wilt weergeven als verplicht of optioneel.

4

Selecteer onder Mijn aangepaste vragen een optie om een aangepaste vraag te maken.

5

Selecteer Mijn registratievragen als u vragen wilt selecteren die u eerder hebt opgeslagen.

6

Wijzig zo nodig de volgorde van de vragen en klik op Opslaan.

Leadscores en bedrijfsnamen weergeven in de deelnemerslijst

Tijdens de gebeurtenis kunt u in de deelnemerslijst de volgende twee typen informatie weergeven naast de naam van elke deelnemer:

  • Bedrijfsnamen die zijn gebaseerd op het antwoord van de deelnemer op de vraag voor 'Bedrijf' op het registratieformulier.

  • Leadscores die zijn gebaseerd op het antwoord van de deelnemer op vragen op het registratieformulier.

    U kunt de deelnemerslijst sorteren op de scores of zoeken naar een bedrijfsnaam om te bepalen aan welke deelnemers voorrang moet worden gegeven tijdens de gebeurtenis.


Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt weergeven in de deelnemerslijst, doet u het volgende op het registratieformulier:

  • Vermeld onder Standaardvragen dat Bedrijf een verplicht naam heeft.

  • Gebruik de optie voor leadscores in de vensters Selectievakjes toevoegen, Optieknoppen toevoegen of Vervolgkeuzelijst toevoegen. Vermeld dat alle vragen met toegewezen scores vereist zijn.

  • Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt bekijken, kunt u ook twee minuten wachten nadat een registratie is gestart en vervolgens een deelnemer panellid maken. Wijs vervolgens de presentatorrol toe en wijs deze toe als deelnemer. Klik in het deelvenster Deelnemers op Alle deelnemers weergeven... , en klik op Vernieuwen in het venster dat wordt geopend. Vanuit deze lijst kunt u bepalen of u leadscores wilt tonen en bedrijfsnamen wilt tonen.

Registratieverzoeken goed- of afkeuren

Als u bij het plannen of bewerken van een gebeurtenis hebt ingesteld dat goedkeuring van registratieverzoeken is vereist, beoordeelt u de aanvragen en keurt u deze handmatig goed of keurt u deze handmatig af.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer Sitegebeurtenissen en zoek uw gebeurtenis.


 

Als u wilt opgeven dat deelnemers e-mailberichten met de registratiestatus ontvangen wanneer u de aanvragen hebt verwerkt, kunt u dit doen op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken.

3

Selecteer Verzoeken in behandeling. Vanaf deze pagina hebt u ook toegang tot de goedgekeurde en afgekeurde aanvragen.

4

(Optioneel) Als u de details van elke registratie wilt bekijken, selecteert u op de pagina die wordt weergegeven de koppeling met de naam van de geregistreerde.

5

Selecteer Goedgekeurd of Afgekeurd voor elke geregistreerde of selecteer de optie om alle aanvragen goed te keuren, af te keuren of in te stellen op In behandeling.

6

Selecteer Bijwerken.

Het e-mailbericht voor goedgekeurde geregistreerden bevat de registratie-id, het gebeurteniswachtwoord, indien van toepassing, het gebeurtenisnummer en een koppeling waarop ze kunnen klikken om deel te nemen aan de gebeurtenis.

E-mailherinneringen verzenden naar geregistreerden

U kunt e-mailherinneringen verzenden naar deelnemers van wie de registratie is goedgekeurd.

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Webex Events (klassiek).

2

Selecteer Site Gebeurtenissen.

3

Zoek naar de gebeurtenis waarvoor u een herinnerings-e-mail wilt verzenden en selecteer de koppeling onder het symbool Goedgekeurde verzoeken.

4

Op de pagina die verschijnt selecteert u E-mail verzenden en bevestigt u vervolgens de bewerking.

Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u ook instellen dat goedgekeurde geregistreerden automatisch e-mailherinneringen ontvangen op de datum en tijd die u opgeeft.