Forlad møde

Dette gælder for mødedeltagere i Webex-appens standard- og personlige lokalemøder og for alle, der har deltaget i mødet fra et rum.

Klik på Forlad møde Forlad møde.

Hvis du og andre deltagere er tilsluttet til et videosystem, så klik forlad møde kun på computer. På den måde fortsætter mødet på videosystemet.

Dette gælder for standardmøder med Webex-appen og møder i personlige rum.

Klik på Forlad møde eller Afslut møde for Forlad møde eller Afslut møde for alle alle, og vælg derefter, om du vil afslutte eller forlade mødet:

 • Klik på Afslut møde for alle for at afslutte mødet for alle.
 • Klik Forlad møde for at tildele værtsrollen til en anden deltager, så mødet kan fortsætte. Vælg derefter en ny vært, og klik på Forlad møde.

  For Webex-appen til Android og iOS tildeles værtsrollen automatisk, når du forlader et møde.

  Hvis du er tilsluttet til et videosystem og også vil lukke mødet på videosystemet, skal du markere afkrydsningsfeltet Luk møde på videosystemnavn >.


 

Hvis du forlader mødet, før du tildeler værtsrollen til en anden, gentildeler Webex-appen værtsrollen i følgende rækkefølge:

 • Skiftende vært

  En alternativ vært skal have en værtslicens på dit Webex-websted.

 • Logget ind som præsentationsvært

 • Mødedeltager, der er logget ind

 • Præsentationsvært, der ikke er logget ind

 • Mødedeltagere, der ikke er logget ind

 • Brugere, der ringede op fra en enhed

Dette gælder for standardmøder med Webex-appen og møder i personlige rum.

Klik på Forlad møde eller Afslut møde for Forlad møde eller Afslut møde for alle alle, og vælg derefter, om du vil afslutte eller forlade mødet:

 • Klik Forlad møde, så mødet kan fortsætte.
 • Klik på Afslut møde for alle for at afslutte mødet for alle. Bekræft, at du ønsker at afslutte mødet ved at klikke på Afslut møde for alle igen.